Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av flyktingar

Kommunerna blir mer internationella bl.a. när de tar emot flyktingar. Ett långsiktigt och sek-torsövergripande mottagningsarbete som beaktas i kommunens strategier möjliggör ett smidigt mottagande av flyktingar och stödjande av deras integrering. Arbets- och närings-ministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.

Sylvia-projektet, som finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), pågår till den 31 mars 2021.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen och bonuspengen söks hos UF-centret 1.1–31.3.2020

Kommunerna kan lämna in sina ansökningar under tiden 1.1−31.3.2020 enligt följande: 

  • ansökningar om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för personer som får internationellt skydd och som har anlänt till kommunen år 2019 och
  • ansökningar om bonuspeng för nya beslut om kommunplatser eller beslut om utökning av kommunplatserna.

Anvisningar och blanketter för ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen
Anvisningar och blanketter för ansökan om bonuspeng

Kommuner som tar emot akuta fall kan ansöka om tilläggsstöd efter att de akuta fallen har anlänt till kommunen

Kommuner som har förbundit sig att ta emot personer i behov av brådskande vidarebosättning, dvs. så kallade akuta fall, 2019 kan ansöka om tilläggsstöd för mottagandet under tiden 1.1.2019–15.1.2021. Tilläggsstöd kan ansökas efter att de akuta fallen har anlänt till kommunen.

Kommuner som har förbundit sig att ta emot akuta fall 2019 kan under 2020 ansöka om tilläggsstöd för akuta fall som anlänt till kommunen i december 2019 (1.12.–31.12.2019). Ansökan ska dock ges in senast fredagen den 15 januari 2021.

Anvisningar och blanketter för ansökan om tilläggsstöd för mottagande av akuta

Sylvia-projektet genomförs med AMIF-finansiering

Sylvia-projektet medfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Projektet samordnas av arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare, som ansvarar för placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd.

Kontaktinformation

Maria Tiainen, projektchef, tfn 029 504 7582, fornamn.efternamn(at)tem.fi

Rita Alarinta, projektkoordinator, tfn 029 504 7087, fortnamn.efternamn(at)tem.fi

Projektets e-post: sylvia(at)tem.fi

Mer information:

Sylvia4-projektet på Statsrådets tjänst för projektinformation 

Beslut om tilläggsstöd om år 2020 betalas till kommunerna för mottagande av flyktingar

Logotyper av arbets- och näringsministeriet och AMIF.