Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av flyktingar

Kommunerna blir mer internationella bl.a. när de tar emot flyktingar. Ett långsiktigt och sektorsövergripande mottagningsarbete som beaktas i kommunens strategier möjliggör ett smidigt mottagande av flyktingar och stödjande av deras integrering. Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.

Tilläggsstöd till kommuner som tar emot flyktingar kan sökas fr.o.m. 1.1.2018

Kommuner som tar emot flyktingar kan ansöka om tilläggsstöd för mottagandet fr.o.m. den 1 januari 2018. Kommunerna kan ansöka om

  • bonuspeng för nya beslut om kommunplatser eller beslut om att utöka antalet kommunplatser (ansökningstid 1.1.-30.4.2018) och
  • tilläggsstöd för mottagande av akuta fall (ansökningstid 1.1.-3.12.2018).
  • Kommuner som inte ansökte om tilläggsdel till den kalkulerade ersättningen under den ansökningsperiod som löpte ut i februari 2018 kan ansöka tilläggsdelen 16–30.4.2018.

Läs mer om tilläggsstöd och ansökan nedan

Sylvia-projektet genomförs med AMIF-finansiering

Sylvia-projektet medfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Projektet samordnas av arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare, som ansvarar för placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd.

Ytterligare upplysningar om projektet:

Hanna-Maria Hyttinen, projektchef, tfn 029 504 7201, fornamn.efternamn@tem.fi
Maria Tiainen, projektkoordinator, tfn 029 504 7582, fornamn.efternamn@tem.fi