Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av flyktingar

Kommunerna blir mer internationella bl.a. när de tar emot flyktingar. Ett långsiktigt och sek-torsövergripande mottagningsarbete som beaktas i kommunens strategier möjliggör ett smidigt mottagande av flyktingar och stödjande av deras integrering. Arbets- och närings-ministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.

Sylvia-projektet, som finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), pågår till den 31 mars 2021. Kommuner kan söka tilläggsstöd för mottagande av flyktingar under projektets ansökningsomgångar 2019 och 2020.

Följande ansökningsomgång i fråga om tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen och bonuspengen inleds 1.1.2020

Den följande omgången av ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen och bonuspeng inom Sylvia-projektet kommer att inledas den 1 januari 2020 för kommuner som tar emot flyktingar. Uppgift om ansökningstiden och anvisningarna för ansökan kommer att publiceras i september 2019.

Kommuner som tar emot akuta fall i 2019 kan ansöka om tilläggsstöd fram till 2.12.

Kommuner som tar emot personer i behov av brådskande vidarebosättning, dvs. så kallade akuta fall, kan ansöka om tilläggsstöd för mottagandet under tiden 1.1.–2.12.2019. 

Läs mer om tilläggsstödet till mottagare av akuta fall och anvisningarna.

Sylvia-projektet genomförs med AMIF-finansiering

Sylvia-projektet medfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Projektet samordnas av arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare, som ansvarar för placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd.

Ytterligare upplysningar om projektet:

Hanna-Maria Hyttinen, projektchef, tfn 029 504 7201, [email protected]
Maria Tiainen, projektkoordinator, tfn 029 504 7582, [email protected]

Sylvia4-projektet i Statsrådets tjänst för projektinformation (på finska, kommer att uppdateras på svenska)