Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av flyktingar

Kommunerna blir mer internationella bl.a. när de tar emot flyktingar. Ett långsiktigt och sek-torsövergripande mottagningsarbete som beaktas i kommunens strategier möjliggör ett smidigt mottagande av flyktingar och stödjande av deras integrering. Arbets- och närings-ministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.

Sylvia-projektet, som finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), pågår till den 31 mars 2021. Kommuner kan söka tilläggsstöd för mottagande av flyktingar under projektets ansökningsomgångar 2019 och 2020.

Kommuner som tar emot flyktingar kan söka tilläggsstöd från Sylvia-projektet från och med 1.1.2019

Kommunerna kan lämna in sina ansökningar under tiden 1.1−31.3.2019 enligt följande: 

  • ansökningar om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för personer som får internationellt skydd och som har anlänt till kommunen år 2018 och
  • ansökningar om bonuspeng för nya beslut om kommunplatser eller beslut om utökning av kommunplatserna.

Kommuner som tar emot personer i behov av brådskande vidarebosättning, dvs. så kallade akuta fall, kan ansöka om tilläggsstöd för mottagandet under tiden 1.1.–2.12.2019. 

Läs mer om tilläggsstöd och ansökan nedan

Beslut om tilläggstöd som år 2019 betalas till kommunerna för mottagande av flyktingar

Sylvia-projektet genomförs med AMIF-finansiering

Sylvia-projektet medfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Projektet samordnas av arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare, som ansvarar för placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd.

Ytterligare upplysningar om projektet:

Hanna-Maria Hyttinen, projektchef, tfn 029 504 7201, [email protected]
Maria Tiainen, projektkoordinator, tfn 029 504 7582, [email protected]

Projektets finansieringsbeslut och projektplaner finns till påseende i Statsrådets tjänst för projektinformation (på finska, kommer att uppdateras på svenska): Sylvia4-projektet