Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av flyktingar

Kommunerna blir mer internationella bl.a. när de tar emot flyktingar. Ett långsiktigt och sektorsövergripande mottagningsarbete som beaktas i kommunens strategier möjliggör ett smidigt mottagande av flyktingar och stödjande av deras integrering. Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.

Sylvia5-projektet, som finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), pågår till den 31 december 2021.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen söks hos UF-centret 1.2–30.4.2021

Kommunerna kan lämna in sina ansökningar under tiden 1.2−30.4.2021 om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för personer som får internationellt skydd och som har anlänt till kommunen år 2020.

Kommuner som tar emot akuta fall kan ansöka om tilläggsstöd 

Kommuner som har förbundit sig att ta emot personer i behov av brådskande vidarebosättning, dvs. så kallade akuta fall, 2021 kan ansöka om tilläggsstöd för mottagandet under tiden 1.2.–13.12.2021. Tilläggsstöd kan ansökas efter att de akuta fallen har anlänt till kommunen.

Sylvia-projektet genomförs med AMIF-finansiering

Sylvia-projektet medfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Projektet samordnas av arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare, som ansvarar för placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd.

Sylvia-projektets e-postlista

Information om ansökan om tilläggsstöd från Sylvia-projektet, projektets evenemang och övriga aktuella verksamhet fås via webbplatsen integration.fi och projektets e-postlista. Det går att ansluta sig till e-postlistan genom att skicka en begäran om detta till projektets e-postadress (sylvia(at)tem.fi). Genom e-postlistan förmedlas endast information om aktuell verksamhet inom projektet. Kontaktuppgifter på listan lämnas inte ut till utomstående aktörer. Du kan läsa dataskyddsbeskrivningen för Sylvia-projektets intressegruppsregister nedan.

Kontaktinformation

Maria Tiainen, projektchef, tfn 029 504 7582, fornamn.efternamn(at)tem.fi

Rita Alarinta, projektkoordinator, tfn 029 504 7087, fortnamn.efternamn(at)tem.fi

Projektets e-post: sylvia(at)tem.fi

Mer information:

Sylvia4-projektet på Statsrådets tjänst för projektinformation 

Beslut om tilläggsstöd om år 2021 betalas till kommunerna för mottagande av flyktingar

Logotyper av arbets- och näringsministeriet och AMIF.