Invandrare i Tavastland

I Tavastland (Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland) bor ca 4,6 % av Finlands befolkning som har ett främmande språk som modersmål. De största språkgrupperna är ryska, estniska, kurdiska, arabiska och engelska.

Antalet personer med främmande språk som modersmål varierar mycket i områdets kommuner. Största delen av Päijänne-Tavastlands invandrarbefolkning bor i Lahtis, medan största delen av Egentliga Tavastlands invandrarbefolkning bor i Tavastehus.

2014 bodde ca 10 400 utländska medborgare i Tavastland. Ca 40 % av utlänningarna som bor i regionen är EU-medborgare. Antalet invånare med främmande språk som modersmål var över 14 200, vilket är ca 3,7 % av hela landskapets befolkning. Det största antalet personer med främmande språk som modersmål bodde i Lahtis (5,5 % av invånarna) och i Tavastehus (4,0 % av invånarna).

Invandrarnas åldersstruktur skiljer sig från hela befolkningen i att de flesta invandrarna proportionellt sett är i arbetsför ålder mellan 25 och 44 år, och pensionärerna (över 65 år) utgör den minsta andelen.