Testipiste

Inom projektet Testipiste (ESF) utvecklades tester för att klarlägga utgångsnivån i fråga om språkkunskaper i samarbete mellan olika läroanstalter (Axxell, Amiedu, Edupoli och Eiran aikuislukio). När projektet avslutades togs modellen i bruk vid en del av arbets- och näringsbyråerna och under 2014 har tester ingått i de experttjänster som NTM-centralen har köpt in.

Centret för tillämpad språkforskning vid Jyväskylä universitet för utvecklingsarbetet vidare i samarbete med de ovannämnda läroanstalterna. Under 2014 görs också en utredning i syfte att utarbeta en plan för kvalitetssäkring och utveckling av testerna.

Målet är att skapa en modell för hur språktesterna kan användas på nationell nivå vid den inledande kartläggningen och när invandrare hänvisas till integrationsutbildning.

Läs mer:

Testipiste