Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen beviljas för personer som fått internationellt skydd och har anlänt till kommunen

Inom ramen för arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt bereds ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen år 2021 för kommuner som tar emot flyktingar. Utfallet av ansökan om finansiering förutsätter ett positivt finansieringsbeslut för Sylvia5-projektet. Ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för kommunerna säkerställs under januari 2021. 

Ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen år 2021

Avsikten är att ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen ska ordnas under tiden 1.2–30.4.2021 hos utvecklings- och förvaltningscentret. Vid ansökan om finansiering är tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen 1 369 euro för personer under 7 år och 460 euro för personer som fyllt 7 år.

År 2021 kommer villkoren för beviljande av tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen att motsvara villkoren i de tidigare ansökningarna om tilläggsdel. Avsikten är att ersättning ska beviljas för kvotflyktingar som har flyttat till kommunerna och personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd 87 och 88 § i utlänningslagen).

Tilläggsdelen betalas också för barn födda 2020 i Finland där åtminstone den ena av föräldrarna anlände till kommunen 2020 och hör till de personer som omfattas av Sylvia-projektets tilläggsdel till kalkylerad ersättning.

När ansökan om finansiering har bekräftats i januari 2021 publiceras ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter på denna webbplats.

Mer information:

Dataskyddsbeskrivning (på finska, kommer att updateras på svenska)