Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd för mottagande av akuta fall

Genom det tilläggsstöd som betalas från Sylvia-projektet stöder man kommunerna att förbereda sig på att ta emot  kvotflyktingar som behöver brådskande vidarebosättning, det vill säga s.k. akuta fall. Syftet med beredskapen är att de akuta fallen ska kunna tas emot i kommunerna inom en sådan tidsram som den brådskande vidarebosättningen kräver.

Kommunerna kan ansöka om tilläggsstöd från Sylvia-projektet för mottagande av akuta fall 2018.

Förutsättningar för att få tilläggsstöd och ansökan om stöd:

  • Kommunen ska på förhand förbinda sig att ta emot minst fem akuta fall under 2018.
  • Kommunen ska på förhand skriftligen avtala med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om mottagande av minst fem akuta fall.
  • Tilläggsstödet är 1 000 euro/person som tagits emot som akut fall.
  • Stödet söks efter att minst fem akuta fall har flyttat till kommunen.

Avtal om mottagande av akuta fall

De kommuner som planerar att ta emot akuta fall och ansöka om tilläggsstöd från Sylvia-projektet ska på förhand avtala om mottagandet med NTM-centralen i den egna regionen. När kommunen har fattat ett beslut om att ta emot kvotflyktingar och har ingått ett avtal med NTM-centralen om mottagande av personer som får internationellt skydd, behöver Sylvia-projektet skriftliga uppgifter om att kommunen har avtalat med NTM-centralen om mottagande av minst fem akuta fall. Som avtal räcker t.ex. en e-postdiskussion, som NTM-centralen sänder för kännedom till arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket.

Förhandsuppgifterna om avtalet om mottagande av minst fem akuta fall är en förutsättning för att tilläggsstöd ska betalas.

Kommunerna kan kontakta Migrationsverkets asylenhet för mer information om akuta fall.

Tilläggsstöd kan sökas efter att de akuta fallen har anlänt till kommunen

Tilläggsstödet ska sökas hos arbets- och näringsministeriet senast den 3 december 2018. Kommuner som har förbundit sig att ta emot akuta fall under 2017 kan under 2018 ansöka om tilläggsstöd för akuta fall som anlänt till kommunen i slutet av 2017. Ansökan om tilläggsstödet ska ha inkommit till arbets- och näringsministeriet senast måndagen den 3 december 2018.

Läs mer om ansökan om tilläggsstöd i anvisningen nedan.

Anvisning och ansökningsblankett:

Sylvia/Akutafall/Anvisning21.11.17
Sylvia/Akutafall/Utbetalningsansökan21.11.17 (Excel)
Sylvia/Akutafall/Personförtekning21.11.17 (Excel)
Informationsbilaga - En del av kvotflyktingar behöver brådskande vidarebosättning