Tolkning och översättning

Kommunen ersätts för kostnaderna om de tolkningstjänster som anlitas hänför sig till social- och hälsovårdstjänster som ordnas för en person som omfattas av ersättning, uppgörande av en integrationsplan, anlitande av integrationsfrämjande tjänster i det inledande skedet av ankomsten till landet, introduktion till kommunen (att handla i butiken, sköta ärenden på posten och hos myndigheter, använda kollektivtrafik osv.) samt till samarbetet mellan skola och hem eller daghem och hem.

Dessutom kan översättningskostnader med anknytning till de ovan nämnda situationerna ersättas från fall till fall, om de har varit nödvändiga för främjandet av invandrarens integration och utredningen av ärendet.

Det finns ingen lagstadgad tidsfrist för ersättning av kostnaderna för tolkning. Behovet av tolkning är dock stort under de inledande åren av integrationen. Behovet minskar i takt med att språkfärdigheterna ökar och den övriga integrationen framskrider. Kostnader ersätts inte från och med det datum personen blir finsk medborgare.