Tyngdpunkterna inom integrations- och invandrarpolitiken

Integrationspolitiken är starkt multiprofessionell och förutsätter nära samarbete i synnerhet inom planeringen och genomförandet av arbetskrafts-, utbildnings-, boende-, social- och hälsoservice samt motions- och kulturservice.

En annan viktig grund för integrationspolitiken är att få med medborgarsamhället och organisationerna, inklusive invandrarnas egna organisationer, i integrationsarbetet.

Varje regeringsperiods mål och åtgärder för integrerande fastställs i statens program för integrationsfrämjande som statsrådet godkänner.

Läs mer:

Statens program för integrationsfrämjande för åren 2016–2019 och Statsrådets principbeslut om statens program för integrationsfrämjande