Vanliga frågor: Språk, kommunikation och kundservice

Fråga:

Vi planerar att producera en flerspråkig broschyr/guide/webbplats för invandrare. Kan ni ge tips om hur detta ska göras?

Svar:

Börja med att bekanta dig med befintligt material. Exempelvis via Infobanken hittar du länkar till material på olika språk. Bekanta dig också först med den flerspråkiga webbplatsen Infobanken.fi samt guiden Välkommen till Finland, där det finns mycket information för invandrare. Fundera om det lönar sig att för er egen guide översätta sådant som finns på Infobanken eller i guiden eller om det är bättre att mestadels koncentrera sig på sådan information eller sådana språkversioner som inte finns och till exempel ge länkar till allmän information på Infobanken.

Ta hänsyn till att det produceras en hel del broschyrer på olika håll i landet och granskningen av innehållet i broschyrerna tar tid för både den som gör guiden och de myndigheter som granskar innehållet. Det är också bra att på förhand förbereda sig på att uppdatera broschyren och hålla den à jour. Det lönar sig att redan i förväg överväga hur guiden uppdateras, om till exempel det projekt där guiden tagits fram upphör.

I första hand lönar det sig att skriva en guide på ett främmande språk i stället för att översätta texten. Dessutom lönar det sig att beakta rekommendationerna om lättläst språk och klart myndighetsspråk.