Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Kunnat kansainvälistyvät muun muassa pakolaisten vastaanoton myötä. Kunnan strategioissa huomioitu suunnitelmallinen ja monialainen vastaanottotyö tukee sujuvaa pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista. Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa myöntämällä kunnille taloudellista tukea ja lisäämällä tietoa vastaanotosta sekä kotoutumisesta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavan Sylvia-hankkeen toimikausi on 31.3.2021 asti. 

Laskennallisen korvauksen lisäosa ja bonusraha ovat haettavissa KEHA-keskuksesta 1.1. –31.3.2020

Kunnat voivat hakea ajalla 1.1.–31.3.2020 

  • laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2019 kuntaan saapuneista kansainvälistä suojelua saavista ja
  • bonusrahaa uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä.

Laskennallisen korvauksen hakuohje ja -lomakkeet
Bonusrahan hakuohje ja -lomake

Hätätapauksia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea, kun henkilöt ovat saapuneet kuntaan

Vuonna 2020 hätätapausten vastaanottoon sitoutuneet kunnat voivat hakea lisätukea Sylvia-hankkeelta 15.1.2021 asti. Lisätukea voi hakea, kun hätätapauksena saapuvat henkilöt ovat saapuneet kuntaan.

Vuonna 2019 hätätapausten vastaanottoon sitoutuneet kunnat voivat hakea lisätuen joulukuussa 2019 (1.–31.12.2019) kuntaan saapuneista hätätapauksista vuoden 2020 aikana, kuitenkin viimeistään 15.1.2021 mennessä.

Hätätapausten vastaanoton hakuohje ja -lomakkeet

Sylvia-hanke toteutetaan AMIF-rahoituksella

Sylvia-hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke toimii työ- ja elinkeinoministeriön Alue- ja kaupunkikehitys -ryhmässä, joka vastaa kansainvälistä suojelua saavien kuntiin sijoittamisesta.

Liity Sylvia-hankkeen postituslistalle

Saat ajankohtaisen tiedon Sylvia-hankkeen lisätukien hakemisesta, tilaisuuksista ja muusta ajankohtaisesta toiminnasta kotouttaminen.fi-sivustolta. Voit lisäksi liittyä hankkeen postituslistalle lähettämällä tästä pyynnön hankkeen sähköpostiosoitteeseen (sylvia(at)tem.fi). Postituslistan kautta tiedotetaan vain hankkeen ajankohtaisesta toiminnasta, eikä listan yhteystietoja luovuteta ulkopuolisille toimijoille. Voit tutustua Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisterin tietosuojaselosteeseen alla. 

Hankkeen yhteystiedot

Hankepäällikkö Maria Tiainen, puh. 02950 47582, [email protected]
Hankekoordinaattori Rita Alarinta, puh. 02950 47087, [email protected]

Hankkeen yleinen sähköposti: sylvia(at)tem.fi

Lisätietoa hankkeesta:

Päätös Sylvia4-hankkeen vuoden 2020 lisätukien myöntämisestä kunnille

Sylvia4-hankkeen tiedot Hankeikkuna-palvelussa

Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Työ- ja elinkeinoministeriön ja AMIF-rahaston logot