Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Kunnat kansainvälistyvät muun muassa pakolaisten vastaanoton myötä. Kunnan strategioissa huomioitu suunnitelmallinen ja monialainen vastaanottotyö tukee sujuvaa pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista. Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa myöntämällä kunnille taloudellista tukea ja lisäämällä tietoa vastaanotosta sekä kotoutumisesta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavan Sylvia-hankkeen toimikausi jatkuu 31.1.2021 asti. Työ- ja elinkeinoministeriö on hakenut jatkohanketta ajalle 1.2.-31.12.2021. Jatkohankkeen on määrä jatkaa taloudellisten tukien myöntämistä kunnille sekä vastaanotto- ja kotoutumistyöhön liittyvää osaamisen kehittämistä.

Hätätapausten vastaanoton lisätuen hakuaika vuoden 2020 osalta on meneillään.

Ennakkotietoa rahoitushauista kunnille vuonna 2021

Vuonna 2021 suunnitellaan järjestettävän kunnille rahoitushaut 

  • laskennallisen korvauksen lisäosasta sekä
  • hätätapausten vastaanoton lisätuesta.

Rahoitushakujen toteutuminen varmistuu tammikuun 2021 aikana, jolloin julkaistaan hakuoh-jeet ja –lomakkeet. Rahoitushakujen on tarkoitus käynnistyä 1.2.2021.

Sylvia-hanke toteutetaan AMIF-rahoituksella

Sylvia-hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke toimii työ- ja elinkeinoministeriön Alue- ja kaupunkikehitys -ryhmässä, joka vastaa kansainvälistä suojelua saavien kuntiin sijoittamisesta.

Liity Sylvia-hankkeen postituslistalle

Ajankohtaisen tiedon Sylvia-hankkeen lisätukien hakemisesta, tilaisuuksista ja muusta ajankohtaisesta toiminnasta kotouttaminen.fi-sivustolta sekä hankkeen postituslistalta. Sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä pyynnön hankkeen sähköpostiosoitteeseen (sylvia(at)tem.fi). Postituslistan kautta tiedotetaan vain hankkeen ajankohtaisesta toiminnasta, eikä listan yhteystietoja luovuteta ulkopuolisille toimijoille. (Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste on alla.) 

Hankkeen yhteystiedot

Hankepäällikkö Maria Tiainen, puh. 02950 47582, [email protected]
Hankekoordinaattori Rita Alarinta, puh. 02950 47087, [email protected]

Hankkeen yleinen sähköposti: sylvia(at)tem.fi

Lisätietoa hankkeesta:

Päätös Sylvia4-hankkeen vuoden 2020 lisätukien myöntämisestä kunnille

Sylvia4-hankkeen tiedot Hankeikkuna-palvelussa

Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Työ- ja elinkeinoministeriön ja AMIF-rahaston logot.