Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Kunnat kansainvälistyvät muun muassa pakolaisten vastaanoton myötä. Kunnan strategioissa huomioitu suunnitelmallinen ja monialainen vastaanottotyö tukee sujuvaa pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista. Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa myöntämällä kunnille taloudellista tukea ja lisäämällä tietoa vastaanotosta sekä kotoutumisesta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavan Sylvia-hankkeen toimikausi on 31.3.2021 asti. 

Laskennallisen korvauksen lisäosa ja bonusraha ovat haettavissa KEHA-keskuksesta 1.1. –31.3.2020

Kunnat voivat hakea ajalla 1.1.–31.3.2020 

  • laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2019 kuntaan saapuneista kansainvälistä suojelua saavista ja
  • bonusrahaa uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä.

Laskennallisen korvauksen hakuohje ja -lomakkeet
Bonusrahan hakuohje ja -lomake

Hätätapauksia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea, kun henkilöt ovat saapuneet kuntaan

Vuonna 2019 hätätapausten vastaanottoon sitoutuneet kunnat voivat hakea lisätukea Sylvia-hankkeelta 2.12.2019 asti. Lisätukea voi hakea, kun hätätapauksena saapuvat henkilöt ovat saapuneet kuntaan.

Hätätapausten vastaanoton lisätuki on haettavissa myös vuonna 2020. Hätätapausten vastaanoton lisätuesta on saatavilla kotouttaminen.fi-sivustolla on vuoden 2019 hakulomakkeet vuoden 2019 haun päättymiseen asti (2.12.2019). Vuoden 2020 hakulomakkeet julkaistaan kotouttaminen.fi-sivustolla, kun vuoden 2019 haku on päättynyt.

Hätätapausten vastaanoton hakuohje ja -lomakkeet

Sylvia-hanke toteutetaan AMIF-rahoituksella

Sylvia-hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke toimii työ- ja elinkeinoministeriön Alue- ja kaupunkikehitys -ryhmässä, joka vastaa kansainvälistä suojelua saavien kuntiin sijoittamisesta.

Liity Sylvia-hankkeen postituslistalle

Saat ajankohtaisen tiedon Sylvia-hankkeen lisätukien hakemisesta, tilaisuuksista ja muusta ajankohtaisesta toiminnasta kotouttaminen.fi-sivustolta. Voit lisäksi liittyä hankkeen postituslistalle lähettämällä tästä pyynnön hankkeen sähköpostiosoitteeseen (sylvia(at)tem.fi). Postituslistan kautta tiedotetaan vain hankkeen ajankohtaisesta toiminnasta, eikä listan yhteystietoja luovuteta ulkopuolisille toimijoille. Voit tutustua Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisterin tietosuojaselosteeseen alla. 

Hankkeen yhteystiedot:

Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, puh. 02950 47203, [email protected]
Hankekoordinaattori Maria Tiainen, puh. 02950 47582, [email protected]

Hankkeen yleinen sähköposti: sylvia(at)tem.fi

Lisätietoa hankkeesta:

Päätös Sylvia4-hankkeen vuoden 2019 lisätukien myöntämisestä kunnille

Päätös Sylvia4-hankkeen vuoden 2020 lisätukien myöntämisestä kunnille

Sylvia4-hankkeen tiedot Hankeikkuna-palvelussa

Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Työ- ja elinkeinoministeriön ja AMIF-rahaston logot