Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Kunnat kansainvälistyvät muun muassa pakolaisten vastaanoton myötä. Kunnan strategioissa huomioitu suunnitelmallinen ja monialainen vastaanottotyö tukee sujuvaa pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista. Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa myöntämällä kunnille taloudellista tukea ja lisäämällä tietoa vastaanotosta sekä kotoutumisesta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavan Sylvia-hankkeen toimikausi on 31.3.2021 asti. Kunnat voivat hakea vuosina 2019 ja 2020 lisätukia vastaanottoon hankkeen rahoitushauista.

Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeen lisätukia 1.1.2019 alkaen

Kunnat voivat hakea ajalla 1.1.–31.3.2019 

  • laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2018 kuntaan saapuneista kansainvälistä suojelua saavista ja
  • bonusrahaa uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä.

Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevia henkilöitä eli niin kutsuttuja hätätapauksia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanottoon ajalla 1.1.2.12.2019. 

Lue lisää tukimuodoista ja hakemisesta

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2019 maksettavista lisätuista

Sylvia-hanke toteutetaan AMIF-rahoituksella

Sylvia-hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke toimii työ- ja elinkeinoministeriön Alue- ja kaupunkikehitys -ryhmässä, joka vastaa kansainvälistä suojelua saavien kuntiin sijoittamisesta.

Hankkeen rahoituspäätökset ja hankesuunnitelmat ovat nähtävissä valtioneuvoston kanslian Hankeikkuna-palvelussa: Sylvia4-hanke

Lisätietoja

Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, puh. 02950 47203, etunimi.sukunimi@tem.fi
Hankekoordinaattori Maria Tiainen, puh. 02950 47582, etunimi.sukunimi@tem.fi