Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Kunnat kansainvälistyvät muun muassa pakolaisten vastaanoton myötä. Kunnan strategioissa huomioitu suunnitelmallinen ja monialainen vastaanottotyö tukee sujuvaa pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista. Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa myöntämällä kunnille taloudellista tukea ja lisäämällä tietoa vastaanotosta sekä kotoutumisesta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavan Sylvia5-hankkeen toimikausi on 31.12.2021 asti. 

Laskennallisen korvauksen lisäosa haettavissa KEHA-keskuksesta 1.2.–30.4.2021

Kunnat voivat hakea ajalla 1.2.–30.4.2021 laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2020 kuntaan saapuneista kansainvälistä suojelua saavista.

Hätätapauksia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea

Vuonna 2021 hätätapausten vastaanottoon sitoutuneet kunnat voivat hakea hätätapausten vastaanoton lisätukea Sylvia-hankkeelta 13.12.2021 asti. Lisätukea voi hakea, kun hätätapauksena saapuvat henkilöt ovat saapuneet kuntaan. 

Sylvia-hanke toteutetaan AMIF-rahoituksella

Sylvia-hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke toimii työ- ja elinkeinoministeriön Alue- ja kaupunkikehitys -ryhmässä, joka vastaa kansainvälistä suojelua saavien kuntiin sijoittamisesta.

Liity Sylvia-hankkeen postituslistalle

Ajankohtaisen tiedon Sylvia-hankkeen lisätukien hakemisesta, tilaisuuksista ja muusta ajankohtaisesta toiminnasta kotouttaminen.fi-sivustolta sekä hankkeen postituslistalta. Sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä pyynnön hankkeen sähköpostiosoitteeseen (sylvia(at)tem.fi). Postituslistan kautta tiedotetaan vain hankkeen ajankohtaisesta toiminnasta, eikä listan yhteystietoja luovuteta ulkopuolisille toimijoille. (Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste on alla.) 

Hankkeen yhteystiedot

Hankepäällikkö Maria Tiainen, puh. 02950 47582, [email protected]
Hankekoordinaattori Rita Alarinta, puh. 02950 47087, [email protected]

Hankkeen yleinen sähköposti: sylvia(at)tem.fi

Lisätietoa hankkeesta:

Päätös Sylvia5-hankkeen vuoden 2021 lisätukien myöntämisestä kunnille

Sylvia-hankkeen tiedot Hankeikkuna-palvelussa

Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Työ- ja elinkeinoministeriön ja AMIF-rahaston logot.