Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Kunnat kansainvälistyvät muun muassa pakolaisten vastaanoton myötä. Kunnan strategioissa huomioitu suunnitelmallinen ja monialainen vastaanottotyö tukee sujuvaa pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista. Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa myöntämällä kunnille taloudellista tukea ja lisäämällä tietoa vastaanotosta sekä kotoutumisesta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavan Sylvia-hankkeen toimikausi on 31.3.2021 asti. Kunnat voivat hakea vuosina 2019 ja 2020 lisätukia vastaanottoon hankkeen rahoitushauista.

Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeen lisätukia 1.1.2019 alkaen

Kunnat voivat hakea ajalla 1.1.–31.3.2019 

  • laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2018 kuntaan saapuneista kansainvälistä suojelua saavista ja
  • bonusrahaa uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä.

Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevia henkilöitä eli niin kutsuttuja hätätapauksia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanottoon ajalla 1.1.2.12.2019. 

Lue lisää tukimuodoista ja hakemisesta

Sylvia-hanke toteutetaan AMIF-rahoituksella

Sylvia-hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke toimii työ- ja elinkeinoministeriön Alue- ja kaupunkikehitys -ryhmässä, joka vastaa kansainvälistä suojelua saavien kuntiin sijoittamisesta.

Lisätietoa hankkeesta

Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, puh. 02950 47203, etunimi.sukunimi@tem.fi
Hankekoordinaattori Maria Tiainen, puh. 02950 47582, etunimi.sukunimi@tem.fi

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2019 maksettavista lisätuista

Hankkeen rahoituspäätökset ja hankesuunnitelmat ovat nähtävissä valtioneuvoston kanslian Hankeikkuna-palvelussa: