Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Kunnat kansainvälistyvät muun muassa pakolaisten vastaanoton myötä. Kunnan strategioissa huomioitu suunnitelmallinen ja monialainen vastaanottotyö tukee sujuvaa pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista. Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa myöntämällä kunnille taloudellista tukea ja lisäämällä tietoa vastaanotosta sekä kotoutumisesta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavan Sylvia-hankkeen toimikausi on 31.3.2021 asti. Kunnat voivat hakea vuosina 2019 ja 2020 lisätukia vastaanottoon hankkeen rahoitushauista.

Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeen lisätukia 1.1.2019 alkaen

Kunnat voivat hakea ajalla 1.1.–31.3.2019 

  • laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2018 kuntaan saapuneista kansainvälistä suojelua saavista ja
  • bonusrahaa uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä.

Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevia henkilöitä eli niin kutsuttuja hätätapauksia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanottoon ajalla 1.1.2.12.2019. 

Lue lisää tukimuodoista ja hakemisesta

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2019 maksettavista lisätuista

Sylvia-hanke toteutetaan AMIF-rahoituksella

Sylvia-hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke toimii työ- ja elinkeinoministeriön Alue- ja kaupunkikehitys -ryhmässä, joka vastaa kansainvälistä suojelua saavien kuntiin sijoittamisesta.

Liity Sylvia-hankkeen postituslistalle

Saat ajankohtaisen tiedon Sylvia-hankkeen lisätukien hakemisesta, tilaisuuksista ja muusta ajankohtaisesta toiminnasta kotouttaminen.fi-sivustolta. Voit lisäksi liittyä hankkeen postituslistalle lähettämällä tästä pyynnön hankkeen sähköpostiosoitteeseen (sylvia(at)tem.fi). Postituslistan kautta tiedotetaan vain hankkeen ajankohtaisesta toiminnasta, eikä listan yhteystietoja luovuteta ulkopuolisille toimijoille. Voit tutustua Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisterin tietosuojaselosteeseen alla. 

Hankehenkilöstön yhteystiedot:

Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, puh. 02950 47203, [email protected]
Hankekoordinaattori Maria Tiainen, puh. 02950 47582, [email protected]

Lisätietoja:

Hankkeen rahoituspäätökset ja hankesuunnitelmat ovat nähtävissä valtioneuvoston kanslian Hankeikkuna-palvelussa: Sylvia4-hanke

Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste