Integration 2020

Keskiviikko 25.11.2020 klo 9.00 – torstai 26.11.2020 klo 16.00

Sisäministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö

Integration 2020 jatkaa ensimmäisen Integration 2018 -tapahtuman työtä ja vahvistaa kumppanuuksia viranomaisten, kolmannen sektorin ja yritysmaailman välillä. Integration 2020 -tapahtuman teemoina ovat yhteiskunnan vastaanottavuus ja osallisuus, toimijuus ja osallistuminen, terveys ja hyvinvointi, osaaminen ja työ sekä tehokas kotoutumisen alkuvaihe ja monialainen yhteistyö. Tarkastelemme teemoja luovasti, hyvien käytäntöjen, tuoreen tutkimuksen ja kumppanuuksien kautta – haavoittuvia ryhmiä, tulevaisuutta, poliittista päätöksentekoa ja viestintää unohtamatta.

Aika: 25.-26.11.2020 

Paikka: Verkossa

Kotoutumisen edistämiseksi tehdään valtavasti tärkeää työtä eri alueilla ja organisaatioissa, mutta tekijöillä on harvoin mahdollisuus kokoontua yhteen. Tämän vuoksi kotoutumisen edistämisen parhaita käytäntöjä ei aina saada jaetuksi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Integration 2020 jatkaa ensimmäisen Integration 2018 -tapahtuman työtä ja vahvistaa kumppanuuksia viranomaisten, kolmannen sektorin ja yritysmaailman välillä.

Integration 2020 -tapahtuman teemoina ovat yhteiskunnan vastaanottavuus ja osallisuus, toimijuus ja osallistuminen, terveys ja hyvinvointi, osaaminen ja työ sekä tehokas kotoutumisen alkuvaihe ja monialainen yhteistyö. Tarkastelemme teemoja luovasti, hyvien käytäntöjen, tuoreen tutkimuksen ja kumppanuuksien kautta – haavoittuvia ryhmiä, tulevaisuutta, poliittista päätöksentekoa ja viestintää unohtamatta. Ohjelman julkistamme vähitellen loka–marraskuun aikana tapahtuman verkkosivuilla www.integration2020.fi.

Vuonna 2020 tapahtuman järjestämistä koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sisäministeriön, AMIFin, STEAn, Helsingin kaupungin ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa. Tapahtuma järjestetään kokonaan verkossa.

Integration 2020 on suunnattu kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille. Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 16.11.2020 Webropolin kautta. Ilmoittautumista on jatkettu 19.11. klo 14 asti.

Tervetuloa kuulemaan tuoreinta tutkimustietoa ja tutustumaan hyväksi todettuihin toimintamalleihin!

Integration 2020 -tapahtumakutsu 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Integration 2020 -tapahtumaan

***

Väldigt viktiga insatser som främjar integration görs i olika organisationer och på många andra håll, men det är sällan som aktörerna har möjlighet att mötas. På grund av det sprids god integrationspraxis inte alltid så effektivt som möjligt. Evenemanget Integration 2020 tar vid där Integration 2018 slutade, med att förstärka partnerskap mellan myndigheter, tredje sektorn och affärsvärlden.

Teman för Integration 2020 är samhällets mottaglighet och delaktighet, handlingskraft och deltagande, hälsa och välmående, kompetens och arbete, effektivitet i integreringens första skede och sektorsövergripande samarbete. Dessa teman synar vi på ett kreativt sätt utgående från god praxis, färsk forskning och partnerskap. Sårbara grupper, framtiden, politiskt beslutsfattande och kommunikation glöms självklart inte heller bort. Vi publicerar programmet bitvis under oktober och november på webbplatsen www.integration2020.fi.

År 2020 är det arbets- och näringsministeriet som koordinerar evenemanget i samarbete med inrikesministeriet, AMIF, STEA, Helsingfors stad och Monika-Naiset liitto r.y. Evenemanget försiggår i sin helhet på nätet.

Integration 2020 riktar sig till alla som är involverade i integrationsverksamhet eller mottagande av flyktingar. Anmäl dig senast måndagen den 16 november 2020 via Webpropol.

Välkommen att ta del av den senaste forskningen och bekanta dig med fungerande koncept!

Integration 2020 inbjudan

Mer information om Integration 2020 och anmälning 

***

Different regions and organisations have done a lot of valuable work to promote integration but it is not often that operators in the field get to meet each other. Because of this, they are not always able to share good practices for promoting integration in the most effective way possible. The Integration 2020 event will continue the work started during the first integration event in 2018 and strengthen partnerships between public authorities, the third sector and businesses.

The themes of the event are a receptive and inclusive society, action and participation, health and wellbeing, skills and work, an effective initial stage of integration and multi-sectoral cooperation. We will examine these themes creatively, through best practices, recent studies and partnerships, without forgetting vulnerable groups, the future, political decision-making and communications. The programme will be published bit by bit during October–November on the website www.integration2020.fi.

In 2020, the organisation of the event is coordinated by the Ministry of Economic Affairs and Employment in collaboration with the Ministry of the Interior, AMIF, STEA, the City of Helsinki and MONIKA – Multicultural Women’s Association, Finland. The event will be held entirely online.

The Integration 2020 event is intended for those working in the field of immigrant integration and refugee reception. Please register for the event by Monday 16 November 2020 via Webropol.

Please join us to hear about the latest research and to learn about best practices.

Integration 2020 invitation

More information about the event Integration 2020 and registration

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt