Tutkimuswebinaari: Syrjivät rakenteet ja syrjivä puhe

Perjantai 11.12.2020 klo 9.00 –  11.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Syrjivät rakenteet ja syrjivä puhe -webinaarissa kuullaan neljää tut­kijaa, jotka puhuvat siitä, miten rasismi ilmenee esim. kouluissa ja viranomaistoiminnassa, sekä siitä, miten suomalainen yhteiskunta on haluton puuttumaan rasismiin. Puheenvuorot käsittelevät myös siitä, millaisia merkityksiä yleisessä puheessa kotoutumiselle ja maahan­muutolle annetaan ja millaisia seurauksia näillä merkityksenannoilla voi olla maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien ja valtaväestön väli­sille suhteille.

Aika: perjantaina 11.12.2020 klo 9.00–11.30

Paikka: verkossa, Microsoft Teams -yhteydellä

Tervetuloa Kotouttamisen osaamiskeskuksen tutkimuswebinaariin

Rasismi on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Keskustelua rasis­mista vaivaa kuitenkin se, että rasismi ymmärretään usein kapeasti yksittäisten ihmisten asenteina tai äärioikeiston toimintana, vaikka rasismia esiintyy laajasti yhteiskunnan eri alueilla. Laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee kotoutumisen maahanmuuttajan ja yhteis­kunnan vastavuoroiseksi kehitykseksi, jonka tavoitteena on edistää muun muassa yhdenvertaisuutta. Vastaanottavan yhteiskunnan käytänteillä on suuri rooli siinä, miten maahanmuuttajat kotoutuvat yhteiskuntaamme.

Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään tiistaina 8.12. Ilmoittautumislinkin ja tapahtuman ohjelman löydät liitteenä olevasta kutsusta.

Ilmoittaudu ja tutustu tutkimuswebinaarin ohjelmaan

Linkki toimitetaan osallistujille ennen tapahtumaa.

Tilaisuus on avoin kaikille.

Tilaisuuden järjestää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, järjestöt ja yhteisöt, kansalaiset, kunnat, media, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset