Maahanmuuttajanuoret ja Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset -tutkimuswebinaari

Maanantai 8.2.2021 klo 12.00 –  15.00

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus

Maahanmuuttajanuoret ja Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset -webinaarissa kuullaan viisi tutkija- ja asiantuntijapuheenvuoroa siitä, mitä tiedämme maahanmuuttajanuorista ja Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista tilastotiedon perusteella. Maahanmuuttajanuoria ja Suomessa syntyneitä ulkomaalaistaustaisia tarkastellaan erityisesti kasvuympäristön ja koulutuksen näkökulmista.

Aika: 8.2.2021, klo 12.00–15.00

Paikka: Verkossa, Microsoft Teams

Ulkomaalaistaustaisen väestön määrä Suomessa on yli kymmenkertaistunut kolmen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2019 ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä oli hieman yli 7,5 %. Suomessa syntyneitä ulkomaalaistaustaisia on kuitenkin yhä vähän. Vuonna 2019 tähän ryhmään kuuluvia oli noin 70 000 eli 1,3 % väestöstä. Koska Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten määrä on pieni ja he ovat pääsin nuoria, tiedämme verrattain vähän heidän elämänpoluistaan, koulutuksestaan ja työmarkkinoille pääsystä.

Tämä nopeasti kasvava ryhmä on kuitenkin tärkeä, sillä heidän vaikutuksensa suomalaiseen yhteiskuntaan on pitkällä aikavälillä merkittävämpi kuin vanhempiensa. Suurin osa Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista saa Suomen kansalaisuuden, mutta kansalaisuus ei takaa yhdenvertaista kohtelua. Vaikka ensimmäisen sukupolven suomalaisten kohdalla kyse ei ole varsinaisesti kotoutumisesta, kertoo heidän pärjäämisensä siitä, miten hyvin vanhempien kotoutuminen on onnistunut ja kuinka Suomi pystyy tarjoamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet erilaisista lähtökohdista ponnistaville.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään tiistaina 2.2.2021. Ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma.

Tapahtuma toteutetaan Microsoft Teams -yhteydellä. Linkki tilaisuuden seuraamista varten toimitetaan ilmoittautuneille viimeistään perjantaina 5.2.2021.

Tilaisuus on avoin kaikille. Kutsua voi vapaasti välittää eteenpäin. Tilaisuuden järjestää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, järjestöt ja yhteisöt, kansalaiset, kunnat, media, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset