Koulutus pakolaisten vastaanotosta maksettavista korvauksista

Maanantai 19.4.2021 klo 9.30 –  12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke järjestää kuntien edustajille suunnatun koulutuksen pakolaisten vastaanotosta maksettavista korvauksista.

Koulutustilaisuudessa käydään läpi työ- ja elinkeinoministeriön päivittämä ohje kotoutumiskorvausten myöntämisestä, korvausten hakuprosessi ja erityiskustannuksista sopiminen. Koulutuksessa näistä aiheista on kertomassa Sylvia-hankehenkilöstön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön, Maahanmuuttoviraston, KEHA-keskuksen, ELY-keskuksen sekä Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijoita.

Koulutustilaisuus järjestetään etäyhteyksin ja tilaisuuden kieli on suomi. Ilmoittautuminen 16.4. mennessä.