Osallisuutta Kumppanuudessa! -tilaisuus

Torstai 22.4.2021 klo 9.00 –  11.30

Kotoutumisen kumppanuusohjelma

Kotoutumisen kumppanuusohjelma järjestää Osallisuutta kumppanuudessa! -tilaisuuden yhteistyössä valtakunnallisen etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:n kanssa. Tilaisuudessa suunnitellaan yhteistä osallisuutta edistävää toimintaa.

Aika: 22.4. klo 9-11.30

Paikka: verkossa (Teams)

Osallisuutta kumppanuudessa! -tilaisuuden tavoitteena on yhteen sovittaa kotoutumisen kumppanuusohjelman ja ETNOn toimintaa ja kartoittaa mahdollisia yhteistyön muotoja ja paikkoja. 

Tilaisuudessa tarkemmin käsiteltäväksi teemaksi on valittu osallisuus, jonka edistäminen on sekä kumppanuusohjelman että ETNOn keskeisiä kehittämiskohteita. Tarkoituksena on miettiä, miten kumppanuusohjelmassa mukana olevat eri toimijat ja ETNOt voivat yhdessä edistää maahanmuuttaneiden ja etnisten vähemmistöjen osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassamme.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu tilaisuuteen 20.4. mennessä. 

Lisätietoja kototutumisen kumppanuusohjelmasta.

Tutustu ETNO:n toimintaan.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt