Tutkimuswebinaari: ulkomaalaistaustaisten poliittinen osallisuus ja kiinnittyminen

Perjantai 7.5.2021 klo 9.00 –  11.30

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus

Kotoutumisen osaamiskeskuksen järjestämässä tutkimuswebinaarissa paneudutaan ulkomaalaistaustaisten poliittiseen osallisuuteen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen. Webinaarissa kuullaan viittä tutkijaa, jotka käsittelevät esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten henkilöiden äänestysaktiivisuutta sekä identiteetin ja äänestämisen yhteyttä. Webinaarissa on lisäksi yhteinen loppukeskustelu.

Aika: 7.5. klo 9.00-11.30

Paikka: verkossa (Teams)

Kotoutuminen on moniulotteinen ilmiö, jonka eri osa-alueet nivoutuvat yhteen ja tukevat toisiaan. Poliittisen osallisuuden ja laajemman yhteiskunnallisen kiinnittymisen välillä on selvä positiivinen yhteys. Kokemus kuulumisesta vastaanottavaan yhteiskuntaan ja sen päätöksentekoon osallistuminen ovat siten keskeisiä onnistuneen kotoutumisen tekijöitä. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden poliittisesta kiinnittymisestä on kuitenkin verrattain vähän tutkittua tietoa. 

Ulkomaalaistaustaisten poliittinen osallisuus ja kiinnittyminen -webinaarissa kuullaan viittä tutkijaa, jotka puhuvat siitä, missä määrin suomalainen yhteiskunta kykenee mahdollistamaan poliittisen osallisuuden erilaisista lähtökohdista tuleville jäsenilleen. Tutkijat käsittelevät muun muassa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden äänestysaktiivisuutta ja äänestämättä jättämisen syitä, heidän yhteiskunnallisia asenteitaan, identiteetin kokemisen yhteyttä äänestämiseen ja sitä, miten poliittinen osallistuminen huomioidaan hallinnollisissa kotouttamispoliittisissa teksteissä.

Tilaisuus on avoin kaikille. Osallistujia mahtuu mukaan enintään 300. Tilaisuuden järjestää työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskus.

Ilmoittaudu webinaariin 30.4. mennessä.

Tutustu tarkemmin tutkimuswebinaarin sisältöön ja ohjelmaan.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt