Tervetuloa Suomeen -opas antaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta

Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386 7§) edellyttää, että maahanmuuttajalle annetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Tervetuloa Suomeen -opas on lain mukainen tietopaketti.

Opasta jakavat vain ns. lakisääteiset tahot eli maistraatit, maahanmuuttovirasto ja Suomen lähetystöt. Viranomainen antaa oppaan asiakkaalle oleskeluluvan tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestörekisteröinnin yhteydessä.

Oppaan materiaali ja kieliversiot on poimittu InfoFinland-verkkopalvelusta. Kotoutumislakia soveltavat viranomaiset vastaavat kukin osaltaan oppaan sisällön ajankohtaisuudesta päivittämällä InfoFinlandin sisältöjä yhteistyössä verkkopalvelun toimituksen kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus vastaa oppaan päivittämisen ja jakelun koordinoinnista.

Oppaan voi lukea myös työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivuilla www.tem.fi/tervetuloa-suomeen. Oppaan kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, ranska, espanja, turkki, kiina, arabia, persia ja somali.

Tervetuloa Suomeen -esite on painettu kaikilla kielillä

Tervetuloa Suomeen -materiaalina on lisäksi julkaistu esite. Esite on painettu kaikilla oppaan kielillä. Lisäksi kielivalikoimassa on thai. Esitteen tarkoituksena on antaa tiiviisti tietoa oppaan sisältämistä aiheista, sekä toisaalta ohjata lukemaan opasta verkosta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Tervetuloa Suomeen -korttia voivat tilata kaikki maahanmuuton ja kotouttamisen toimijat

Muut toimijat, kuten muut viranomaiset sekä maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekevät toimijat, voivat tilata maksutta asiakkailleen jaettaviksi postikortin kokoisia mainoksia, jotka ohjaavat lukemaan opasta sähköisesti TEM:n verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Tervetuloa Suomeen -materiaali

Tervetuloa Suomeen -oppaan ja esitteen tilaus- ja jakeluohje lakisääteisille jakelijoille

Tervetuloa Suomeen -kortin tilausohje muille kotouttamisen toimijoille

InfoFinland-verkkopalvelu www.infofinland.fi

Erityisasiantuntija Helena Torkko, [email protected]