Terveystarkastukset

Riippumatta siitä, ovatko uudet kuntalaiset tulleet vastaanottokeskuksesta tai kiintiöpakolaisina suoraan ulkomailta, monilla heistä on hoitamattomia terveysasioita, jotka on parasta hoitaa viipymättä.

Vastaanottokeskuksen terveyspalvelut

Aikuiset turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja akuuttiin ja välttämättömään terveydenhoitoon. Alaikäiset turvapaikanhakijat ovat kuitenkin oikeutettuja samoihin terveyspalveluihin kuin kuntalaiset. Alle 7-vuotiaat käyvät neuvolatarkastuksissa, ja kaikille lapsille annetaan rokotukset.

Myös haavoittuvassa asemassa oleville turvapaikanhakijoille (vanhukset, raskaana olevat, vammaiset, pitkäaikaissairaat, traumatisoituneet ja kidutuksen uhrit) järjestetään heidän tarvitsemansa terveyspalvelut. Akuutin ja välttämättömän terveydenhoidon tarve määritellään aina potilaan kokonaistilanteen mukaan. Arvioon vaikuttaa myös asiakkaan odotusajan pituus vastaanottokeskuksessa.

Turvapaikanhakijoille tehdään vastaanottokeskuksessa terveystarkastus ja infektiotautien seulonta sosiaali- ja terveysministeriön Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisy -julkaisun ohjeiden mukaisesti lähtömaa huomioiden. Kiintiöpakolaisille tehdään kuntaan saapumisen yhteydessä terveystarkastus ja infektiotautien seulonta samalla ohjeistuksella.

Terveydenhoito kunnassa

Vastaanottokeskuksista tulevien henkilöiden kohdalla kunnan terveydenhoitaja saa vastaanottokeskuksen terveydenhoitajalta tiedot asiakkaan terveydentilasta ja mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista sekä toimenpiteistä. Terveystietojen lähettämiseen tarvitaan asiakkaan suostumus, joka yleensä pyydetään ennen kuntaan siirtymistä.

Mikäli vastaanottokeskus ei tiedä, mihin kuntaan asiakas on muuttanut, kunta voi tiedustella terveystietoja vastaanottokeskuksen terveydenhoitajalta. Tällöin kunnan tulee pyytää asiakkaalta suostumus terveystietojen siirtämiseen.

Kunnan sosiaalityöntekijän on hyvä sopia tapaaminen vastaanottokeskuksesta kuntaan siirtyneen asiakkaan kanssa ja tehdä kokonaisvaltainen kartoitus, jonka yhteydessä keskustellaan myös terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Tarvittaessa henkilölle varataan aika kunnan terveydenhoitajalle ja hammashoitolaan.

Kiintiöpakolaisten kohdalla alkuvaiheen terveystarkastuksessa selvitetään tulijoiden terveydentila, seulotaan hoidettavissa olevat ja suojatoimia edellyttävät tartuntataudit (infektio-oppaan mukaan) ja varmistetaan rokotussuoja. Tavoitteena on myös ehkäistä, tunnistaa ja hoitaa psyykkisiä ongelmia. Mikäli vastaanotolle tulee välitöntä sairaalahoitoa tarvitsevia, heidän hoidostaan huolehditaan ensimmäisenä.

Terveystarkastuksiin on hyvä varata kokenut tulkki, sillä terveyteen ja sairauteen liittyviä asioita ymmärretään eri kulttuureissa eri tavoin.

Kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien henkilöiden terveydenhoitoon pätevät pitkälti samat työskentelymenetelmät kuin muihinkin asiakkaisiin, mutta työntekijän on hyvä olla tietoinen erilaisista terveyskäsityksistä, tulkkauksen tärkeydestä ja Suomen oloissa harvinaisista sairauksista.

Asiakkaalle pitää myös pystyä kertomaan lyhyesti ja ytimekkäästi tarjolla olevista terveyspalveluista ja niiden toimintaperiaatteista. Koska valtio korvaa pitkäaikaisten vaikeiden sairauksien hoitoa tälle kohderyhmälle, terveydenhoitajan on olla hyvä tietoinen myös näistä käytännöistä.

Lapset voivat mennä kouluun tai päivähoitoon hyvinkin pian terveystarkastuksen ja seulontojen valmistumisen jälkeen. Turvapaikanhakijalapset ovat yleensä käyneet koulua jo oleskelulupaa odottaessaan, joten he voivat jatkaa koulua suoraan kuntaan siirtymisen jälkeen.

Lisätietoa:

Turvapaikanhakijoiden infektioiden ehkäisy ja rokotukset (thl.fi)