Testipiste

Testipiste-projektissa (ESR) on eri oppilaitosten (Axxell, Amiedu, Edupoli ja Eiran aikuislukio) yhteistyönä kehitetty kielitaidon lähtötasotestausta.  Projektin päättymisen jälkeen kehitetty testausmalli on otettu käyttöön osassa TE-toimistoja ja vuonna 2014 testauksia on hankittu osana ELY-keskuksen hankkimia  asiantuntijapalveluja.

Projektin kehittämistyötä yhdessä edellä mainittujen oppilaitosten kanssa jatkaa Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Vuoden 2014 aikana tehdään selvitystyö, jonka tavoitteena on tehdä suunnitelma testien laadun varmistamiseksi ja niiden kehittämiseksi.

Tavoitteena on luoda malli, jonka avulla lähtötasotestaus voidaan ottaa valtakunnallisesti käyttöön alkukartoitustyössä ja kotoutumiskoulutukseen ohjaamisessa.

Lue lisää:

Testipiste