Tilastot ja seuranta

Tuloksellisen kotouttamispolitiikan suunnittelu ja seuranta tarvitsevat tuekseen riittävän kattavat ja säännönmukaisesti tuotetut tiedot kotoutumisen eri osa-alueista. Työ- ja elinkeinoministeriö tuottaa maahanmuuttajien työttömyyttä ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistumista kuvaavia tietoja.

Lisäksi ministeriö kokoaa tietoa eri lähteistä ylläpitämäänsä kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden valtakunnalliseen seurantajärjestelmään. Seurantajärjestelmä koostuu rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvista ilmiöalueittaisista indikaattoreista, jotka päivitetään ja raportoidaan vuosittain. Seurantajärjestelmän osa-alueita ovat EU:n ja OECD:n käyttämien viitekehysten mukaisesti

  • työllisyys
  • koulutus
  • terveys ja hyvinvointi
  • asuminen
  • osallistuminen ja
  • kaksisuuntainen kotoutuminen (ml. etniset suhteet).

Seurantajärjestelmää kehitetään. Lopulliset indikaattorit sovitaan yhteistyössä poikkihallinnollisten toimijoiden kanssa. Kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmä tuottaa vuosittaisten raporttien lisäksi laajan hallituskausittaisen kokonaiskatsauksen. Seuraava kokonaiskatsaus valmistuu vuonna 2019.