Tulkin rooli asiakastilanteessa

Joskus virkamiehellä ja asiakkaalla ei ole yhteistä kieltä tai on asiakkaan oikeusturvan kannalta välttämätöntä, että hän voi asioida omalla äidinkielellään. Tällöin virkamiehen ja asiakkaan apuna toimii tulkki. Tulkkauksesta määrätään kielilain (2003/423) 18§: "Jos jollakulla on lain mukaan oikeus käyttää omaa kieltään, mutta viranomaisen kieli tai asian käsittelykieli on toinen, viranomaisen on järjestettävä maksuton tulkkaus, jollei se itse huolehdi tulkkauksesta tai jollei 2 momentista muuta johdu."

Kotona Suomessa -hanke on tuottanut 10 kielellä videon, jossa kerrotaan tulkin roolista. "Mitä on hyvä tietää viranomaisen ja tulkin roolista Suomessa" -video on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, soraniksi, farsiksi, englanniksi, dariksi, arabiaksi, thaiksi, venäjäksi ja somaliksi. 

 

Lisätietoja:

Mitä on hyvä tietää viranomaisen ja tulkin roolista Suomessa -videot

Kielilaki Finlexissä