Turvapaikan hakeminen

Maahanmuuttovirasto tutkii, voidaanko turvapaikanhakijalle antaa kansainvälistä suojelua tai myöntää oleskelulupa muulla perusteella. Päätös perustuu Maahanmuuttoviraston suorittamaan turvapaikkapuhutteluun.

Henkilölle voidaan myöntää turvapaikka Suomesta, jos hänen katsotaan tulevan vainotuksi tai hänellä on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan

  • alkuperänsä
  • uskontonsa
  • kansallisuutensa
  • tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai
  • poliittisen mielipiteen vuoksi.

Lisäksi edellytetään, ettei henkilö tämän vuoksi voi turvautua kyseisen valtion suojeluun.

Turvapaikanhakijoiden, myös ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten, turvapaikanhakuprosessi etenee samalla tavalla. Oleskeluluvan saatuaan turvapaikanhakija voi siirtyä kunnan asukkaaksi.

Lisätietoa:

Turvapaikka Suomesta (migri.fi)