Kuntaan muuttaminen

Kun turvapaikanhakija saa oleskeluluvan, vastaanottokeskuksen henkilökunta tekee hänestä ilmoituksen alueen ELY-keskukselle. Oleskeluluvan saannin jälkeen keskuksen sosiaalityöntekijä tapaa henkilön, kartoittaa hänen muuttokuntatoiveensa ja hoitaa rekisteröitymisen muun muassa maistraattiin ja Kelaan yhdessä henkilön kanssa.

Sosiaalityöntekijä myös arvioi henkilön edellytykset omaehtoiseen muuttoon ja päättää mahdollisesta muuton tukemisesta. Alaikäisten henkilöiden omaehtoista muuttoa ei tueta, vaan heidän kuntaan sijoittamistaan varten on olemassa oma menettelynsä.

Kunnalle tieto muuttajasta

Kun omaehtoisesta muutosta on sovittu henkilön kanssa, vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä ELY-keskukseen ja kuntaan. Kunnan ja ELY-keskuksen kanssa pidetään verkostokokous, jossa sovitaan muuton järjestämisestä ja ajankohdasta sekä henkilön tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkumisesta kuntaan muuton jälkeen. Lisäksi kokouksessa sovitaan henkilön terveystietojen ja muiden oleellisten tietojen siirtämisestä kuntaan. ELY-keskukset ylläpitävät kuntaanosoitusrekisteriä, johon talletetaan tieto siitä, mihin kuntaan henkilö on osoitettu.

Muuttopäivä sovitaan ja muutto toteutetaan, kun asunto on henkilön käytettävissä. Oleskeluluvan saanut henkilö kuuluu vastaanoton palvelujen piiriin, kunnes hänen asuinkuntansa muuttuu, ellei kunnan kanssa sovita toisin. Toimeentulotuen maksamisesta muuton jälkeen sovitaan siirtymävaiheessa tarvittaessa vastaanottokeskuksen ja kunnan kanssa siten, että henkilön toimeentulo turvataan. Tavoitteena on, että viranomaiset saavat tiedon uudesta kuntalaisesta ja kunnan asiakkaaksi siirtymisajankohdasta on sovittu kunnan työntekijän kanssa.

Tuki asunnon haussa

Vastaanottokeskus auttaa vastaanottokeskuksessa asuvaa asukasta tarvittaessa asunnon haussa ja tukee muuttoa myöntämällä maksusitoumuksen takuuvuokraa varten. Omaehtoisen muuton tukeminen kohdennetaan ensisijaisesti henkilöihin, jotka ovat itse aktiivisia, täysi-ikäisiä toimijoita ja selviävät itsenäisestä asumisesta. Vastaanottokeskuksen tulee ilmoittaa omaehtoisesta muutosta kunnalle, johon henkilö on muuttamassa, ja alueen ELY-keskukselle. Tavoitteena on, että viranomaiset saavat tiedon uudesta kuntalaisesta.

Asunnon, johon vastaanottokeskus avustaa asiakasta muuttamaan, tulee olla vuokratasoltaan kohtuullinen. Omatoimista muuttoa ei tueta, jos vuokrasopimus on määräaikainen tai alivuokrasopimus. Vuokravakuutena voidaan myöntää 1–2 kuukauden vuokraa vastaava maksusitoumus vuokranantajalle. Vuokravakuutta ei myönnetä rahana. Asiakkaan toimeentulon edellytykset tarkistetaan ennen mahdollisen vuokravakuuden myöntämistä.

Itsenäinen muutto

Itsenäisesti muuttava asiakas järjestää asumisensa itse. Itsenäistä muuttoa tapahtuu käytännössä silloin, kun asiakas asuu valmiiksi yksityismajoituksessa, muuttaa oleskeluluvan saatuaan ystäviensä tai sukulaistensa luokse tai hänen löytämänsä asunto ei vastaa vastaanottokeskuksen asettamia ehtoja. Esimerkiksi poste restante -osoitteeseen muuttaneen asiakkaan katsotaan olevan itsenäinen muuttaja, joka on lähtenyt vastaanottokeskuksesta ilman henkilökunnan apua ja opastusta.

Samoin kuntiin siirtyvät itsenäisesti perhesiteen tai työn perusteella oleskeluluvan saavat turvapaikanhakijat. Huomioitavaa on, että vastaanottokeskus ei kuitenkaan voi pidätellä asiakasta keskuksessa, mikäli asiakas haluaa muuttaa asuntoon, joka ei täytä omaehtoisen ja tuetun muuton reunaehtoja.

Lisätietoa:

Yksin tulevat alaikäiset
Kuntaan muuttaminen (migri.fi)
Turvapaikka Suomesta (migri.fi)