Työn tueksi

Työn tueksi on kotouttaminen.fi-sivuston osio, joka täydentyy jatkossa erilaisilla aineistoilla sekä hyviksi todetuilla työkäytännöillä ja -välineillä. Osio sisältää sekä kotoutumislain että pakolaisten vastaanoton käsikirjat.

Kohdasta kehittämishankkeet löytyvät hankkeiden lyhyet kuvaukset. Kohdan työkalut sisältö on kehitetty mm. ALPO-projektissa, joka on koordinoinut maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaukseen ja neuvontaan liittyvää työtä eri puolilla Suomea. Jatkossa tavoitteena on saada mukaan laajemmin erilaisissa hankkeissa kehitettyä työtä ja mallintaa hyviä käytäntöjä niin, että parhaat kokemukset saadaan käytännön työn tueksi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. 

Lisäksi sivuilla on lomakkeita ja osio maahanmuuttajille suunnatusta viestinnästä, joka sisältää tietoa monikielisestä viestinnästä ja esim. selkokielestä.