Ulkomaalaislaki

Ulkomaalaislain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälisen suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen sekä ottaen huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset. 

Lakia sovelletaan ulkomaalaisen maahantuloon, maastalähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon Suomessa.

Kotoutumislain soveltamisalan ja soveltamisen kannalta erityisen tärkeitä ulkomaalaislain säännöksiä ovat eri oleskelulupiin ja niiden voimassaoloon liittyvät lainkohdat sekä EU-kansalaisia koskevat oleskelusäännökset.

Vaikka oleskeluluvan statuksella ei ole kotoutumislain soveltamisalan kannalta merkitystä, kotoutumista edistävien palvelujen ja toimenpiteiden sisältö voi olla erilainen maassa oleskelun luonteesta ja pituudesta riippuen. Kotoutumisen tuen tarve arvioidaan aina kotoutumislain perusteella.

Lisätietoa:

Ulkomaalaislaki (finlex.fi)

Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Töihin Suomeen – Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi (julkaisut.valtioneuvosto.fi)