Usein kysyttyä: Kieli, viestintä ja asiakaspalvelu

Kysymys:

Olemme suunnittelemassa monikielisen esitteen/oppaan/verkkosivuston tuottamista maahanmuuttajille. Voitteko antaa vinkkejä sen tekemiseen?

Vastaus:

Aloita tutustumalla jo tuotettuihin materiaaleihin. Esimerkiksi Infopankista löydät linkkejä materiaaliin eri kielillä. Tutustu myös ensin tässä osiossa esiteltyihin monikielisiin Infopankki.fi-sivustoon sekä Perustietoa Suomesta -oppaaseen, joihin on jo koottu runsaasti tietoa maahanmuuttajille. Harkitse kannattaako omaan oppaaseenne kääntää näissä olevia asioita vai keskittyä pääasiassa niihin tietoihin tai kieliversioihin, joita ei ole ja esimerkiksi linkittää Infopankin yleistietoon.

Ota huomioon, että esitteitä tuotetaan eri puolilla maata runsaasti, ja niiden sisältämien tietojen tarkistus vie sekä oppaan tekijän että sisältöjä tarkistavien viranomaisten aikaa. Myös esitteen päivitykseen ja ajan tasalla pitämiseen on hyvä varautua ennakkoon. Kannattaa jo etukäteen pohtia, miten oppaan päivitys hoidetaan, jos esimerkiksi oppaan tuottanut hanke päättyy.

Opas kannattaa ensisijaisesti toimittaa vieraalle kielelle kääntämisen sijaan. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon selkokielen ja hyvä virkakielen suositukset. Oppaassa tai esitteessä on hyvä näkyä myös suomeksi otsikko ja kieli, sekä ajankohta, jolloin se on tuotettu.