Maahanmuuttajat Uudellamaalla

Vieraskielinen väestö Suomessa keskittyy vahvasti Uudellemaalle, ja siellä erityisesti kolmeen suurimpaan kaupunkiin: Vantaalle, Espooseen ja Helsinkiin. Uudenmaan alueella asuu noin 57 % koko Suomen vieraskielisestä väestöstä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät ovat venäläiset, virolaiset ja somalialaiset.

Maahanmuutto näyttäytyy Uudenmaan kunnissa eritasoisena. Osassa Uudenmaan kuntia maahanmuutto- ja kotouttamistyötä on tehty jo pitkään; kun taas osaan kunnista vieraskielistä väestöä on muuttanut vasta viime vuosina.

Vuonna 2018 Uudellamaalla asui 141 597 ulkomaan kansalaista. Vieraskielistä väestöä oli yli 222 400, mikä on hieman yli 13 % maakunnan koko väestöstä. Eniten vieraskielisiä asui Vantaalla (18,9 % asukkaista), Espoossa (17 % asukkaista) ja Helsingissä (15,7 % asukkaista) ja vähiten Askolassa (2,5 % asukkaista). Uudellamaalla puhutaan yli 160 eri kieltä.

Ulkomaan kansalaisten ikärakenne poikkeaa koko väestöstä siten, että suhteellisesti ulkomaan kansalaisia on eniten työikäisissä 20–54-vuotiaissa ja vähiten eläkeikäisissä (yli 65-vuotiaissa).