Maahanmuuttajat Uudellamaalla

Vieraskielinen väestö Suomessa keskittyy vahvasti Uudellemaalle, ja siellä erityisesti kolmeen suurimpaan kaupunkiin: Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Uudenmaan alueella asuu noin 56% koko Suomen vieraskielisestä väestöstä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät ovat venäläiset, virolaiset ja somalialaiset.

Maahanmuutto näyttäytyy Uudenmaan kunnissa eritasoisena. Osassa Uudenmaan kuntia maahanmuutto- ja kotouttamistyötä on tehty jo pitkään; kun taas osaan kunnista vieraskielistä väestöä on muuttanut vasta viime vuosina.

Vuonna 2017 Uudellamaalla asui 135 412 ulkomaan kansalaista. Vieraskielistä väestöä oli yli 209 700, mikä on noin 13 % maakunnan koko väestöstä. Eniten vieraskielisiä asui Vantaalla (17,7 % asukkaista), Espoossa (16 % asukkaista) ja Helsingissä (15,3 % asukkaista) ja vähiten Pornaisissa (2,3 % asukkaista). Uudellamaalla puhutaan yli 160 eri kieltä.

Maahanmuuttajien ikärakenne poikkeaa koko väestöstä siten, että suhteellisesti maahanmuuttajia on eniten työikäisissä 20–54-vuotiaissa ja vähiten eläkeikäisissä (yli 65-vuotiaissa).