Maahanmuuttajat Uudellamaalla

Vieraskielinen väestö Suomessa keskittyy vahvasti Uudellemaalle, ja siellä erityisesti kolmeen suurimpaan kaupunkiin: Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Uudenmaan alueella asuu noin 56% koko Suomen vieraskielisestä väestöstä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät ovat venäläiset, virolaiset ja somalialaiset.

Maahanmuutto näyttäytyy Uudenmaan kunnissa eritasoisena. Osassa Uudenmaan kuntia maahanmuutto- ja kotouttamistyötä on tehty jo pitkään; kun taas osaan kunnista vieraskielistä väestöä on muuttanut vasta viime vuosina.

Vuonna 2016 Uudellamaalla asui noin 131 000 ulkomaan kansalaista. Vieraskielistä väestöä oli yli 197 000, mikä on noin 12 % maakunnan koko väestöstä. Eniten vieraskielisiä asui Vantaalla (16,6 % asukkaista), Espoossa (15,2% asukkaista) ja Helsingissä (14,7% asukkaista) ja vähiten Pornaisissa (2,2 % asukkaista). Uudellamaalla puhutaan noin 160 eri kieltä.

Maahanmuuttajien ikärakenne poikkeaa koko väestöstä siten, että suhteellisesti maahanmuuttajia on eniten työikäisissä 20–54-vuotiaissa ja vähiten eläkeikäisissä (yli 65-vuotiaissa).