Seuraa valtion kotouttamisohjelman valmistelua

Kokoamme sivulle valtion kotouttamisohjelman valmistelun ajankohtaisia uutisia ja sisältöjä sekä myöhemmin myös tulevan hallituskauden keskeisiä kotouttamistoimenpiteitä. Jatkossa pääset tämän sivun kautta tutustumaan tarkemmin valtion kotouttamisohjelmaan ja hallitusohjelmaan liittyviin kotouttamisen, pakolaisten vastaanoton ja työperäisen maahanmuuton toimenpiteisiin.

Valtion kotouttamisohjelman (Valko) tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta sekä sisällöillä että valmisteluprosessilla ja lisätä yleistä tietoa kotoutumisesta. Valtion kotouttamisohjelma ohjaa virkamiesten ja kotouttamistoimijoiden työtä. Kotouttamisohjelman valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto laatii valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet valtakunnalliselle kotouttamisen kehittämiselle.