Valtion kotouttamisohjelma 2020–2023 edistää yhteiskunnallista muutosta

Kokoamme sivulle valtion kotouttamisohjelman 2020–2023 valmistelun ajankohtaisia uutisia ja sisältöjä sekä myöhemmin myös tulevan hallituskauden keskeisiä kotouttamistoimenpiteitä. Jatkossa pääset tämän sivun kautta tutustumaan tarkemmin valtion kotouttamisohjelmaan ja hallitusohjelmaan liittyviin kotouttamisen, pakolaisten vastaanoton ja työperäisen maahanmuuton toimenpiteisiin.

Valtion kotouttamisohjelman (Valko) tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta sekä sisällöillä että valmisteluprosessilla ja lisätä yleistä tietoa kotoutumisesta. Valtion kotouttamisohjelma ohjaa virkamiesten ja kotouttamistoimijoiden työtä. Kotouttamisohjelman valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto laatii valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet valtakunnalliselle kotouttamisen kehittämiselle.

Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on, että Valtion kotouttamisohjelman 20202023 valmisteluprosessi sitouttaa toimijoita jo valmisteluvaiheessa. Valtion kotouttamisohjelma valmistellaan suunnittelusprinteissä, joihin kutsutaan sprinttien teemojen kannalta keskeiset tahot.