Seuraa selonteon valmistelua

Kokoamme sivulle selonteon (ja valtion kotouttamisohjelman) valmistelun ajankohtaisia uutisia ja sisältöjä sekä myöhemmin myös hallituskauden keskeisiä kotoutumisen edistämisen toimenpiteitä. Jatkossa pääset tämän sivun kautta tutustumaan tarkemmin selontekoon, valtion kotouttamisohjelmaan ja hallitusohjelmaan liittyviin kotoutumisen edistämisen, pakolaisten vastaanoton ja työperäisen maahanmuuton toimenpiteisiin.

  • Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista: Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotoutumistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Selonteon valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.
  • Valtion kotouttamisohjelma (Valko): Valtion kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta sekä sisällöillä että valmisteluprosessilla ja lisätä yleistä tietoa kotoutumisesta. Valtion kotouttamisohjelma ohjaa virkamiesten ja kotouttamistoimijoiden työtä. Kotouttamisohjelman valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto laatii valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet valtakunnalliselle kotouttamisen kehittämiselle. 

Selontekoa valmistellaan yhteiskehittämisenä

Selonteon valmistelu käynnistettiin kaikille avoimessa Kick Off -tilaisuudessa keväällä 2019. Tilaisuuden osallistujat tunnistivat valmistelun kannalta olennaisia teemoja ja toivat esiin keskeisiä sidosryhmien edustajia. 

Yhteiskehittäminen on jatkunut tunnistetuille sidosryhmille suunnatuilla työpajoilla, joihin osallistuvat henkilöt on kutsuttu erikseen. Valmistelun edetessä eri sidosryhmien kuulemista on laajennettu keskusteluilla ja erilaisilla osallistavilla menetelmillä. 

Seuraamme valmistelua lisäksi muun muassa hankeikkunassa.