Maahanmuuttajat Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa asui vuoden 2017 lopussa yhteensä 477 677 asukasta, joista 32 416 eli 6,8 % oli vieraskielisiä. Varsinais-Suomessa asuu noin 8,7 % kaikista Suomen vieraskielisistä. Koska osa maahanmuuttajista on saanut Suomen kansalaisuuden, vieraskielisten osuus kuvaa maahanmuuttajien määrää paremmin kuin ulkomaan kansalaisuus.

Varsinais-Suomessa maahanmuutto on keskittynyt Turkuun ja Turun seudulle sekä Saloon. Vuoden 2017 lopussa Turun kaupungin 189 669 asukkaasta vieraskielisiä oli 20 998 eli 11,1 % kaikista Turun asukkaista. Salossa oli kaikkiaan 52 984 asukasta, joista 3 154 eli 6,0 % vieraskielisiä. (Lähde: Tilastokeskus.)