Vastaanottokeskukset ja niiden palvelut

Turvapaikanhakijat ohjataan turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi vastaanottokeskuksiin, joiden toimintaa ohjaa ja koordinoi Maahanmuuttovirasto. Ilman huoltajaa saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan alaikäisille tarkoitettuihin ryhmäkoteihin tai tukiasumisyksiköihin.

Vastaanottokeskus

  • tarjoaa turvapaikanhakijoille majoituksen,
  • järjestää välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut,
  • huolehtii tarvittaessa toimeentulosta,
  • järjestää työ- ja opintotoimintaa sekä tarvittavat tulkkipalvelut ja
  • antaa neuvontaa oikeusavun saamisessa.

Ryhmäkodeissa tärkeänä osana on näiden lisäksi lasten iänmukainen huolenpito: hoito, kasvatus ja tuki.

Pieni osa turvapaikanhakijoista on yksityismajoituksessa

Turvapaikanhakija voi myös asua yksityismajoituksessa ystäviensä tai sukulaistensa luona. Vastaanottopalvelujen saaminen edellyttää osoitteen ilmoittamista ja vuokrasopimuksen esittämistä tai muun kirjallisen selvityksen tekemistä.

Mikäli turvapaikanhakija asuu yksityismajoituksessa muualla kuin vastaanottokeskuksen sijaintipaikkakunnalla, hän voi tarvittaessa käyttää kyseisen kunnan terveyspalveluita. Tämän tulisi kuitenkin tapahtua ainoastaan vastaanottokeskuksen terveydenhoitajan lähetteellä.

Vastaanottorahalla turvataan välttämätön toimeentulo

Turvapaikanhakija, joka ei ole työssä käyvä, saa vastaanottorahaa, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Vastaanottorahan perusosa kattaa vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, paikallisliikenteen ja puhelimen käytöstä aiheutuvat menot sekä muut vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot sekä ruokamenot silloin, kun vastaanottokeskus ei järjestä ateriapalvelua.

Ilman huoltajaa maassa oleskeleville lapsille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa ja tukiasuntoloissa voidaan järjestää täysi ylläpito. Tällöin lapsi saa vastaanottorahan sijaan niin sanottua käyttörahaa.

Lisätietoa:

Yksin saapuvat alaikäiset
Vastaanottotoiminta (migri.fi)
Vastaanottoraha (migri.fi)
Suomen Punainen Risti: Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto (punainenristi.fi)