Vastaanottoon valmistautuminen kannattaa

Valmistautuminen pakolaisten vastaanottoon kunnassa tekee mahdolliseksi ennakoinnin kotoutumislain mukaisten palvelujen järjestämisessä ja kunnan vahvuuksien sekä haasteiden kartoittamisen. Ennakointi tukee kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden sujuvaa siirtymistä kuntaan ja kotoutumispalvelujen pariin. Sekä kunta että uudet kuntalaiset hyötyvät kotoutumisen nopeasta käynnistymisestä.

Kunnat voivat valmistautua kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon

  • sopimalla ELY-keskusten kanssa kuntapaikoista,
  • tekemällä yhteistyötä mahdollisesti kunnassa tai sen lähialueella sijaitsevan vastaanottokeskuksen kanssa ja
  • sisällyttämällä kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton osaksi kunnan strategioita kuten kotouttamisohjelmaa.

Asumisen järjestäminen on avain nopeaan kuntaan siirtymiseen

Kunnan asuntotilanteen kartoittaminen osana vastaanottoon valmistautumista on tärkeää. Kunta järjestää aina asunnon kiintiöpakolaisille. Osa myönteisen oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista muuttaa kuntaan vastaanottokeskuksen avustamana sen jälkeen, kun kunnasta on löytynyt asunto. Lisäksi ELY-keskus ohjaa kuntien sopimille kuntapaikoille oleskeluluvan saaneita kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. Asumisen järjestäminen vaatii siis yhteistyötä kunnan sekä vastaanottokeskuksen ja ELY-keskuksen kanssa.

Kunnasta kansainvälistä suojelua saaville varattavissa asunnoissa tulisi olla perusvarustelu sekä ruokaa ja hygieniatarvikkeita muutamaksi päiväksi. Kunnilla on erilaisia käytäntöjä asuntojen varustamisessa: kunnalla voi esimerkiksi olla sopimus kaupan kanssa peruspaketista tai sosiaalitoimen ohjaajat voivat varustaa asunnot osto- ja kierrätystavaroilla paikkakunnan järjestöjen avulla.

Vastaanoton suunnitteluun on tarjolla monipuolista tukea

Kunnat voivat olla yhteydessä kuntiin sijoittamiseen sekä kotouttamiseen liittyvissä asioissa alueensa ELY-keskuksen maahanmuuttoyhdyshenkilöihin. Lisäksi alueilla toimivat kuntien tukena Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit.

Työ-  ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus tarjoaa kunnille ja kotouttamistyön ammattilaisille runsaasti tietoa vastaanoton ja kotouttamisen järjestämisestä.

Lisäksi kunnat, joissa on vastaanotosta jo pidempiaikaista kokemusta, voivat jakaa vastaanoton sekä kotouttamisen hyviä käytäntöjä sekä malleja.

Lisätietoa:

Kotona Suomessa -hanke
ELY-keskukset (www.ely-keskus.fi)