Verkkokoulutukset ja käsikirjat tukevat kotoutumistoimijoiden työtä

Sivustolle on koottu eri toimijoiden tuottamia kotoutumisen edistämiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyviä verkkokoulutuksia ja käsikirjoja.

Voit ehdottaa vastaavia materiaaleja julkaistavaksi sivustolla sähköpostitse kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi tai kotouttaminen.fi-sivuston palautelomakkeella.

Lue lisää:

Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus

Osaava edustaja -verkkokoulutus

Alkuvaiheen palveluiden mallinnus

Alaikäisen tukemisen käsikirja

Alaikäisen edustamisen käsikirja

PALOMA-koulutus: pakolaisten mielenterveyden tukeminen

Kohtaavan asiakastyön perusteet -opas

THL:n verkkokoulut

Väestöliiton aineistopankki seksuaalioikeuksista ja kotoutumisesta

Väestöliiton suomea opiskeleville suunnattu verkkokurssi seksuaalisuudesta