Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yhteystiedot

Katarina Fogde
Maahanmuuttoasiantuntija
(mm. kuntapaikat, erityiskustannussopimukset, ja alueellisen ETNOn koordinoiminen)
puh. 0295 056 048
Pohjanmaan ELY-keskus

Emine Ehrström
Pohjanmaan- ja Etelä-Pohjanmaan aluekoordinaattori
puh. 0295 020 938
Kotona Suomessa -hanke (ESR)
Uudenmaan ELY-keskus

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi