Yksin saapuvat alaikäiset

Osa turvapaikkaa hakevista lapsista ja nuorista saapuu Suomeen ilman huoltajaansa. Vuonna 2015 Suomeen saapui 3 024 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa. Vastaanottolain (746/2011) mukaan ilman huoltajaa maassa olevalle alaikäiselle turvapaikanhakijalle tulee määrätä edustaja.

Ilman huoltajaa Suomeen saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan turvapaikanhaun ajaksi ryhmäkoteihin tai tukiasuntoihin. Alaikäisiä voidaan majoittaa myös kansanopistoihin ja he voivat asua myös yksityismajoituksessa.

Heidän turvapaikkahakemuksensa pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, ja useimmat heistä saavat oleskeluluvan Suomesta. Ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden oman edun ja turvapaikkamenettelyn toimivuuden vuoksi alaikäismenettelyn väärinkäyttöä pyritään torjumaan.

Kun ilman huoltajaa saapuneelle alaikäiselle on myönnetty oleskelulupa, hänelle järjestetään hoiva, huolenpito ja kasvatus perheryhmäkodissa, tukiasunnossa, tuetussa asumisessa, perhesijoituksen tai yksityismajoituksen kautta tai esimerkiksi kansanopistossa. Lapsi tai nuori voi olla tukitoimenpiteiden piirissä kunnes hän täyttää 25 vuotta tai kunnes hänellä on huoltaja Suomessa.

Lisätietoa:

Turvapaikanhakijat
Ilman huoltajaa olevat lapset (migri.fi)