Kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteystiedot

Kotouttamisen osaamiskeskus

Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO

Sähköposti: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi

Kotouttamisen osaamiskeskuksen asiantuntijat

Asiantuntijoiden sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tem.fi

Kehittämispäällikkö Annika Forsander
puh. +358 2950 60206

Vs. kehittämispäällikkö, erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo
Perheiden, nuorten ja lasten kotoutuminen, 3. sektori
puh. +358 2950 47688

Erityisasiantuntija Villiina Kazi
Seurantatieto, tilastot, tutkimus
puh. +358 2950 48272

Erityisasiantuntija Varpu Taarna
Kumppanuusohjelma
puh. +358 46 922 6247

Erityisasiantuntija Helena Torkko (virkavapaalla)
Kotouttaminen.fi-verkkopäätoimittaja, verkkoviestintä, viestintä

Kotouttaminen.fi-verkkotoimitus

Erityisasiantuntija Helena Torkko (virkavapaalla)
Kotouttaminen.fi-verkkopäätoimittaja, verkkoviestinnän kehittäminen, viestinnän suunnittelu ja kehittäminen,
kotouttaminen.fi:tä ja sosiaalista mediaa koskevat yhteydenotot ja yhteistyö

Asiantuntija Marianna Kellokoski
Kotouttaminen.fi-verkkopäätoimittaja, verkkoviestinnän kehittäminen, viestinnän suunnittelu ja kehittäminen,
kotouttaminen.fi:tä ja sosiaalista mediaa koskevat yhteydenotot ja yhteistyö
puh. +358 2950 47061

Hankekoordinaattori Maria Tiainen
Sylvia-hanke, Maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmä, TEM
Kotouttaminen.fi: Pakolaisten vastaanotto -osio, Sylvia-viestintä
puh. +358 2950 47582

Alueet-osiota ylläpitävät Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit.  Ylläpitäjien yhteystiedot löydät osion aluekohtaisilta alasivuilta.

Työ- ja elinkeinoministeriön Maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmä

Muut työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen asiantuntijat löydät tem.fi-sivuston henkilö- ja tehtävähaulla.