Hoppa till innehåll

Den nya lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen ersätter lagen om ut-länningsregistret

1.9.2020 7.58
Nyhet

Lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen träder i kraft den 1 september 2020 och ersätter den över 20 år gamla lagen om utlänningsregistret. Den nya lagen svarar mot dagens behov bland annat när det gäller digitalisering, dataskydd och informationshantering. I lagen har dessutom samlats bestämmelser i andra lagar som hör till migrationsförvaltningens förvaltningsområde och som gäller behandlingen av personuppgifter.

En av de största reformerna i den nya lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvalt-ningen är sekretessbestämmelserna. I lagen om utlänningsregistret har ingått sekretessbestämmelser, men i fortsättningen finns sekretessen vid migrationsförvaltningen endast i offentlighetslagen. Tidigare har till exempel en eventuell olägenhet eller skada som en handlings offentlighet medför varit en grund för sekretess. En förutsättning för sekretess är nu att säkerheten äventyras.

Den reformerade lagstiftningen främjar tryggandet av den registrerades rättigheter. Dessutom förtydligar lagen bestämmelserna om behandling av personuppgifter för lagtillämparen. Lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen gäller alla registeransvariga som ansvarar för personuppgifterna, såsom Migrationsverket, förläggningarna, polisen, Gränsbevakningsväsendet, arbets- och näringsbyråerna och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Ytterligare information:

Inrikesministeriets pressmeddelande 20.8.2020 Klarhet i regleringen samt stöd för rättsskyddet genom en ny lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (bara på finska, 615/2020)