Kontaktinformation

Kompetenscentret för integration av invandrare

Arbets- och näringsministeriets registratorskontor
PB 32, 00023 STATSRÅDET

E-post: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi

De sakkunniga vid kompetenscentret för integration av invandrare

E-postadressen för de sakkunniga har formen: fornamn.efternamn@tem.fi

Konsultativ tjänsteman Paula Karjalainen
tfn +358 2950 47117
Utveckling och ledning vid kompetenscentret för integration av invandrare.

Specialsakkunnig Helena Torkko
tfn +358 2950 47695
Kommunikation, webbkommunikation och webbplatser, media.

Specialsakkunnig Anne Alitolppa-Niitamo (tjänstledig)
Integration av familjer, ungdomar och barn, 3:e sektorn.

Specialsakkunnig Villiina Kazi
Uppföljning, statistik, forskning.
tfn +358 2950 48272

Planerare Anu Rämö
Uppföljning, statistik, forskning.
tfn +358 2950 47204

Specialsakkunnig Varpu Taarna
Partnerskapsprogrammet, organisationer.
tfn +358 46 922 6247

 

Webbredaktionen för integration.fi

Specialsakkunnig Helena Torkko
tfn +358 2950 47695
Huvudredaktör för webbplatsen integration.fi, utveckling av webbkommunikationen, planering och utveckling av kommunikationen
kontakter och samarbete kring integration.fi och social media.

Projektkoordinator Maria Tiainen
Sylvia-projektet, gruppen för integration av invandrare, arbets- och näringsministeriet
Integration.fi: Delen Mottagande av flyktingar, Sylvia-kommunikation.
tfn +358 2950 47582


Delen Regioner upprätthålls av regionkoordinatorerna för projektet Finland – mitt hem, som administreras av NTM-centralen i Nyland. Kontaktinformationen för de ansvariga finns på de regionspecifika sidorna i delen.

De sakkunniga i integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet

Andra integrationsexperter vid arbets- och näringsministeriet hittar du med person- och uppgiftssökningen på webbplatsen tem.fi (på finska).