Kontaktinformation

Kompetenscentret för integration av invandrare

Arbets- och näringsministeriets registratorskontor
PB 32, 00023 STATSRÅDET

E-post: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi

De sakkunniga vid kompetenscentret för integration av invandrare

E-postadressen för de sakkunniga har formen: fornamn.efternamn@tem.fi

Stf. utvecklingschef, specialsakkunnig Anne Alitolppa-Niitamo
Integration av familjer, ungdomar och barn, 3:e sektorn
tfn +358 2950 47688

Specialsakkunnig Villiina Kazi (tjänstledigt)
Uppföljning, statistik, forskning
tfn +358 2950 48272

Planerare Anu Rämö
Uppföljning, statistik, forskning
tfn +358 2950 47204

Specialsakkunnig Varpu Taarna
Partnerskapsprogrammet
tfn +358 46 922 6247

Specialsakkunnig Helena Torkko
Huvudredaktör för webbplatsen integration.fi, webbkommunikation, kommunikation

Webbredaktionen för integration.fi

Specialsakkunnig Helena Torkko
Huvudredaktör för webbplatsen integration.fi, utveckling av webbkommunikationen, planering och utveckling av kommunikationen
kontakter och samarbete kring integration.fi och social media

Projektkoordinator Maria Tiainen
Sylvia-projektet, gruppen för integration av invandrare, arbets- och näringsministeriet
Integration.fi: Delen Mottagande av flyktingar, Sylvia-kommunikation
tfn +358 2950 47582

 


Delen Regioner upprätthålls av regionkoordinatorerna för projektet Finland – mitt hem, som administreras av NTM-centralen i Nyland. Kontaktinformationen för de ansvariga finns på de regionspecifika sidorna i delen.

Gruppen för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet

Andra integrationsexperter vid arbets- och näringsministeriet hittar du med person- och uppgiftssökningen på webbplatsen tem.fi (på finska).