Respons

På denna blankett kan du ge synpunkter på innehållet och den tekniska funktionen av webbplatsen integration.fi. Du kan också berätta vad vi har lyckats med eller vad vi ännu bör utveckla. Om du vill ha svar på din fråga, ange din e-postadress.

Fält som markerats med asterisk (*) är obligatoriska.

Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom 14 dygn. Du kan få svar på dina kommentarer eller frågor endast om du har fyllt i dina kontaktuppgifter (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post. Den officiella posten ska sändas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor: registratorskontoret(at)tem.fi, och meddelanden som gäller kompetenscentret  till adressen kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.