Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för kompetenscenterverksamhet för invandrare kan sökas

4.2.2020 10.34
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet delar ut 4 miljoner euro för kompetenscenterverksamhet för invandrare som specialunderstöd i form av statsunderstöd. Syftet med understödet är att påskynda invandrarnas väg till utbildning och sysselsättning samt att undanröja problemen i samband med tillgången på kompetent arbetskraft. Det sker med förvaltningsövergripande samarbete och med stödåtgärder. Understöd kan sökas under tiden 4.2–13.3.2020.

Samtidigt (22.1–3.3.2020) utlyser undervisnings- och kulturministeriet specialunderstöd att sökas för utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (inklusive kompetenscenterverksamhet).

Anvisning och ansökningsblanketter finns på webbplatsen tem.fi.

Ytterligare information:

Pressmeddelande 4.2.2020: Specialunderstöd för kompetenscenterverksamhet för invandrare kan sökas

Anvisning och ansökningsblanketter 

Undervisnings - och kulturministeriets specialunderstöd för utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens