Hoppa till innehåll

Utbildningen Lär dig om integration ger stöd till nya aktörer

19.8.2020 13.47

Den nya slags utbildningen ger en överblick över invandring och integration i Finland. Webbutbildningen Lär dig om integration, som ger en överblick över invandring och integration i Finland, publicerades på 19.8. onsdag.

Utbildningen är särskilt avsedd som introduktionsmaterial för personer som arbetar med integrat-ion och invandring i olika organisationer, men utbildningen är allmännyttig även för dem som är intresserade av ämnet. 

Deltagande i utbildning

Utbildningen Lär dig om integration finns på webbplatsen kotouttaminen.fi eller nås direkt via en länk på webbplatsen opikotoutumisesta.fi. Utbildningen består av material och uppgifter som tar cirka en arbetsdag i anspråk att genomföra åt gången eller i delar. Utbildningen kan genomföras på finska eller svenska. För att utbildningen ska kunna genomföras i sin helhet, ska den som deltar logga in i tjänsten. Efter att slutprovet har genomförts med godkänt resultat får du ett intyg över utbildningen.

Utbildningen har genomförts som en del av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nylands riksom-fattande projekt Finland – mitt hem.

Mer information:

Startsida för utbildningen Lär dig om integration
Pressmeddelande från NTM-centralen i Nyland om utbildningen Lär dig om integration