Bloggen på integration.fi

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar blogginlägg på integration.fi av olika aktörer som arbetar med integrationsfrämjande. Skribenterna är sakkunniga vid kompetenscentret och arbets- och näringsministeriet samt samarbetspartner och till exempel aktörer inom integrationsfrämjande och flyktingmottagning i olika projekt, kommuner och organisationer.

Av tekniska skäl publiceras bloggen på integration.fi tills vidare endast på finska. Vi försöker få bloggarna på svenska tillbaka till sidorna så snart som möjligt/under 2017.