Information om coronaviruset för integrationsaktörer

Till nyheterna samlar kompetenscentrumet för integrationsfrämjande flerspråkig information om coronaviruset som myndigheterna, staten, kommunerna och organisationerna har producerat. De sammanfattade nyheterna på flera språk uppdateras fortlöpande.

Dessutom publicerar vi material som kan utnyttjas i coronavirusläget (bl.a. en översättningsanvisning, material för distansstudier och distansundervisning) till stöd för arbetet för de som i sitt arbete möter invandrare.

Följ de ansvariga myndigheternas och statsrådets aktuella kommunikation och rekommendationer i coronavirusläget. Vi ska uppdatera flerspråkig information i december 2020.