Företrädande av minderåriga utan vårdnadshavare i integrationsfasen

På denna webbplats kan du ladda ned en handbok med information och anvisningar till företrädare för minderåriga som fått uppehållstillstånd i Finland och som bor här utan vårdnadshavare. Handboken har sammanställts av arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare våren 2017. Syftet är att den ska underlätta och stödja företrädarnas arbete genom att redogöra för vissa huvudpunkter på vägen till integration när det gäller minderåriga utan vårdnadshavare.

Handboken hjälper dig i ditt arbete

Handboken ger nyttig information om vägen till integration, och de myndighetsfrågor som denna involverar, för minderåriga som fått uppehållstillstånd i Finland och som bor här utan vårdnadshavare. Den innehåller också hänvisningar till lagstiftning och anvisningar samt riktlinjer och anvisningar om företrädarens roll under integrationen.

Ladda ned handboken.

En person har en bok i hand.