Integrationsutbildning

Integrationsutbildningen är en central åtgärd för att främja integrationen för invandrare som har passerat läropliktsåldern samt förbättra beredskapen med anknytning till samhälle, kultur och livskompetens. Utbildningen fungerar också som en väg till övrig utbildning och den öppna arbetsmarknaden.

Som integrationsutbildning ordnas undervisning i finska eller svenska och vid behov läs- och skrivundervisning samt annan undervisning som främjar tillträde till arbetslivet och vidareutbildning. I integrationsutbildningen kan även ingå identifiering av tidigare inhämtad kompetens och erkännande av examen samt yrkesplanering och karriärvägledning.

Då integrationsutbildningen huvudsakligen genomförs som arbetskraftsutbildning stöder den möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Integrationsutbildningen kan emellertid också ordnas som frivilliga studier, vilket för sin del erbjuder mer mångsidiga alternativ för studierna och svarar på invandrares utbildningsbehov i olika livssituationer.