Myndigheternas uppgifter

I kapitlet Myndigheternas uppgifter presenteras myndighetsuppgifterna på lokal, regional och nationell nivå vad gäller främjandet av invandrarnas integration enligt det som fastställs i lagen om främjande av integration.

I kapitlet sammanställs även information om aktörer inom integrationsarbete och invandrarförvaltning samt information om arbetsfördelningen mellan olika aktörer.

En person ger råd på ett kontor.