Statsunderstöd till organisationer för integrationsfrämjande arbete

Med hjälp av den organisationsfinansiering som delas ut i form av specialunderstöd från arbets- och näringsministeriet ska effektivisera sådan integrationsfrämjande verksamhet som utförs av tredje sektorn.

Målgruppen för det integrationsfrämjande statsunderstödet år 2019 är barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare och som har fått uppehållstillstånd.

Projekt och organisationer som får finansiering 2019

  • Kirkkopalvelut, projektet Tuu mukaan 2!, 65 000 euro
  • Kotka-Kymin seurakunta, program Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointi, 56 000 euro
  • Rädda Barnen rf, projektet Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta, 68 000 euro
  • Savonlinnan kristillinen opisto ry, Savonlinnan kummiverkosto, 68 000 euro
  • Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt, projektet Tukea ja osallisuutta II, 41 000 euro
  • Finlands Röda Kors Uleåborg, projektet Kotona Oulussa, 32 000 euro
  • Finlands Settlementförbund rf, projektet Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Kuopiossa, Joensuussa ja Jyväskylässä, 120 000 euro
  • Yhteiset lapsemme ry, Vierellä, 50 000 euro.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Varpu Taarna, arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integrationsfrämjande, tfn 029 504 8243, [email protected]