Statsunderstöd till organisationer för integrationsfrämjande arbete 2021

Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering i form av specialunderstöd i syfte att främja det integrationsarbete som tredje sektorn utför. I den ansökningsomgång som är öppen 16.11–18.12.2020 stöds små organisationers verksamhet. Understöd kan sökas av små föreningar som har högst två anställda och som har tidigare erfarenhet av arbete som stöder integration och samhällets mottaglighet.

Statsunderstöd söks och beviljas i regel för högst ett år åt gången. Den verksamhet som finansieras kan inledas tidigast 1.1.2021 och pågå fram till den 31.12.2021.

Ansökningsprocessen samordnas av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet. För 2021 utlyses organisationsfinansiering till ett sammanlagt belopp av högst 600 000 €. Statsunderstöd kan sökas från och med måndagen 16.11.2020 till och med fredagen 18.12.2020 kl. 16.

Anvisningar och ansökningsblanketter

Projektfinansiering söks genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt eller som pappersversion hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast 18.12.2018 kl. 16. Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Organisationsunderstöd 2021 anvisning

Organisationsunderstöd 2021 ansökningsblankett

Organisationsunderstöd 2021 projektplansblankett

Ytterligare information:

Varpu Taarna, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare, tfn 029 504 8243, [email protected]