Statsunderstöd till organisationer för integrationsfrämjande arbete

Arbets- och näringsministeriet utlyser organisationsfinansiering, som är statsunderstöd i form av specialunderstöd, med syftet att främja det integrationsfrämjande arbete som tredje sektorn utför.

Statsunderstöd söks och beviljas i regel för högst ett år åt gången. Ansökningsprocessen samordnas av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet.

Projekt och organisationer som får finansiering 2020

 Organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet beviljades 10 organisationer till ett sammanlagt belopp av 590 000 euro.

 Understöd kunde sökas under tiden 22.10–26.11.2019 för projekt som direkt eller indirekt ökar invandrarnas kunskaper om samhället, i synnerhet när det gäller jämställdhet, sexuellt beteende, självbestämmanderätt och skadliga traditioner.

  • Amal ry, 43 000 €
  • Fenix Helsinki ry, 42 000 €
  • Filoksenia ry, 18 000 €
  • Folkhälsans Förbund rf, 65 000 €
  • Kouvolan kansainvälinen kulttuurikeskus ry, 72 000 €
  • Loisto setlementti ry, 68 000 €
  • Mannerheims Barnskyddsförbund Pohjanmaan piiri ry, 70 000 €
  • Satakunnan monikulttuurisuusyhdistys ry, 63 000 €
  • Sateenkaari Koto ry, 37 000 €
  • Setlementti Tampere ry, 112 000 €

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Anne Alitolppa-Niitamo, arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integrationsfrämjande, [email protected]