Publikationer

De senaste publikationerna

Relationer mellan minoriteter: Forskningsresultat och åtgärdsförslag

Rapporten är en systematisk överblick av forskningen om relationerna mellan etniska och religiösa minoriteter. I rapporten betonas att konflikter mellan grupperna inte bör förstås som en följd av endast etnicitet eller religion, utan flera faktorer som anknyter till den sociala identiteten inverkar på hur relationerna mellan grupperna utformas. Dessutom kan etniska och religiösa kopplingar med tiden ändras, och även invandrargruppernas kontakter över gränserna inverkar på dem. I rapporten behandlas bl.a. betydelsen av en gemensam delad identitet, kulturellt avstånd, social hierarki, direkt och indirekt kontakt och upplevd jämlikhet för utformningen av relationerna mellan grupperna och förändringar i dem. Vänligen observera att den största delen av publikationerna endast getts ut på finska.

Relationer mellan minoriteter: Forskningsresultat och åtgärdsförslag (på finska)

Sök publikationen i statens publikationsarkiv Valto

Du kan också söka publikationer i statens publikationsarkiv Valto. Förfrågningar om tryckta publikationer riktas till Kompetenscentret för integration av invandrare kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi eller statsrådets nätbokhandel.

Mer information:

Publikationer som är utgivna före 2017
Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto
Statsrådets nätbokhandel