Publikationer

Sök publikationen i statens publikationsarkiv Valto

Du kan också söka publikationer i statens publikationsarkiv Valto. Förfrågningar om tryckta publikationer riktas till Kompetenscentret för integration av invandrare kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi eller statsrådets nätbokhandel.

Mer information:

Publikationer som är utgivna före 2018
Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto
Statsrådets nätbokhandel