Hyppää sisältöön

Kotoutumiskoulutuksen valtakunnallista kehittämisvastuuta laajennetaan

27.4.2021 9.39
Uutinen

Valtakunnallinen kotoutumiskoulutuksiin liittyvä kehittäminen lähti vuoden alusta liikkeelle aiempaa leveämmällä rintamalla, kun ELY-keskukset saivat uudet kehittämisresurssit tehtävän hoitamiseen. Vuoden 2021 alussa alkaneessa kotoutumiskoulutuksen kehittämistyössä kartoitetaan työvoimakoulutuksena toteutettavan kotoutumiskoulutuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja kehitetään koulutusta.

Tarkoituksena on muun muassa laatia hankinnoissa noudatettavat valtakunnalliset laatukriteerit. Kriteerit määrittäisivät esimerkiksi opettajien osaamiseen ja opetustiloihin liittyvät vähimmäisvaatimukset. Tavoitteena on myös jakaa kokemuksia ja tietoa hyvin toimivista koulutuksen, ohjauksen ja yhteistyön toteutustavoista sekä nostaa esiin jatkokehittämistä vaativia kokonaisuuksia. 

Kotoutumiskoulutuksen toteutustapoja pyritään valtakunnallisesti yhdenmukaistamaan ottaen kuitenkin huomioon alueiden ja erilaisten kohderyhmien erityispiirteet ja se kehittämistyö, jota eri puolilla maata on jatkuvasti tehty.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä

Osana kotoutumiskoulutuksen valtakunnallista kehittämistä edistetään myös omakielisen yhteiskuntaorientaation valtakunnallistamista ja suunnitellaan sen toteutustapoja. 

Kehittämistyössä tehdään yhteistyötä kotoutumiskoulutusta toteuttavien ja asiakasohjausta tekevien sekä muiden olennaisten tahojen kanssa. Ensimmäisenä vaiheena on ollut ELY-keskusten tekemän kotoutumiskoulutuksen hankintatyön ja kehittämisnäkemysten kartoittaminen. Toukokuussa lähetetään kysely kotoutumiskoulutuksen parissa työskenteleville opettajille. 

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavat Uudenmaan ELY-keskuksessa Laura Ruuskanen ja Kainuun sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteisenä asiantuntijana Anna-Mari Väänänen. Kehittämistehtävä jatkuu vuoden 2022 loppuun. Osana kotoutumiskoulutuksen valtakunnallista kehittämistehtävää Laura Ruuskanen toimii myös Opetushallituksen vetämässä kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyössä asiantuntijasihteerinä. 

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Laura Ruuskanen, Uudenmaan ELY-keskus, laura.ruuskanen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 020 939

Erikoissuunnittelija Anna-Mari Väänänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, anna-mari.vaananen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 029 965.