Tietoa kotouttaminen.fi-verkkopalvelusta

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen uudistettu verkkopalvelu kotouttaminen.fi/integration.fi otettiin käyttöön tammikuussa 2017. Sivustoa uudistetaan, kehitetään ja täydennetään myös jatkossa.

Sivustosta vastaa ministeriön kotouttamisen osaamiskeskus.

Palvelun sisältö

Verkkopalvelun osoite on kotouttaminen.fi; ruotsiksi ja englanniksi integration.fi. Sivustosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Sivustoa ylläpitää verkkopäätoimittaja yhteistyössä osaamiskeskuksen ja TEM:n Maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmän asiantuntijoiden sekä Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomessa -hankkeen kanssa. Verkkopalvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja jatkossa myös englanniksi.

Etusivulla julkaistaan tuoreimmat uutiset ja blogikirjoitukset sekä Twitter-feed. Lisäksi etusivulla on nostoja keskeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin ja aiheisiin.

Ajankohtaista-osioon on koottu mm. uutiset, uutiskirjeet, blogitekstit ja tapahtumat. Osioon on koottu myös nostoja osaamiskeskuksen sosiaalisen median kanavista.

Työn tueksi -osioon on koottu kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton ammattilaisen työtä tukevia sisältöjä. Se koostuu mm. kotoutumislain käsikirjasta ja pakolaisten vastaanoton käsikirjasta, ja sisältää tietoa mm. alan toimijoista, hyvistä käytännöistä sekä hankkeista. Lisäksi osiossa julkaistaan erilaisia työkaluja, keskeiset käsitteet ja usein kysytyt kysymykset vastauksineen.

Tilastot ja tutkimus -osioon on koottu tilasto- ja seurantatietoa sekä osaamiskeskuksen ja maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmän julkaisut ja tilastojulkaisut. Lisäksi osio sisältää mm. julkaisureferaatteja.

Alueet-osion sisällön tuottavat Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomessa -hankkeen Hyvä Polku -osion aluekoordinaattorit. Alueet-osio on jaettu ns. laajennettujen ELY-alueiden mukaan. Se sisältää maahanmuuttoon, pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen liittyvää tietoa koko Suomen alueelta. Osio sisältää myös ELY-keskusten maahanmuuttoyhdyshenkilöiden yhteystiedot.

Osaamiskeskus-osiossa on tietoa sivuston toteuttajasta sekä osaamiskeskuksen yhteystiedot.
Lisäksi jokaisella sivulla tarjotaan pääsy hakuun, yhteystietoihin, palautelomakkeeseen ja sivukarttaan.

Toiminnot

RSS-palvelut

Kotouttaminen.fi-verkkopalvelu tarjoaa uutisaineistoja RSS-syötteinä.

Haku

Sivuston haku on tarjolla sivun ylätunnisteessa.

Haut kohdistuvat oletusarvoisesti sivuston koko sisältöön. Pikahaku hakee kaikilla annetuilla hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakutulokset listataan dokumentin julkaisuajan mukaan.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta kotouttaminen.fi/integratio.fi-sivustosta. Palautetta sivustosta voi antaa jokaisen sivun alatunnisteen palaute-painikkeen kautta. Palautteita käsitellään virka-aikana, ja niihin vastataan kahden viikon sisällä. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla. Virallinen posti tulee lähettää TEM:n kirjaamoon kirjaamo(at)tem.fi, ja osaamiskeskusta koskevat viestit osoitteeseen kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.

Sivustolle on upotettu myös suoria verkkolähetyksiä ja videotallenteita, jotka tarjotaan suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on työ- ja elinkeinoministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Verkkopalvelussa olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan työ- ja elinkeinoministeriöllä.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. TEM ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. TEM ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Ministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää ministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

TEM pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Ministeriöllä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Työ- ja elinkeinoministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain ja Euroopan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Niiden perusteella ei voida yksilöidä käyttäjiä. Kerättäviä tietoja ovat

  • ladatut sivut
  • ajankohta
  • IP-osoite
  • verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Twitterin yhteisöliitännäisiä). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Tietosuoja

Lue tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä ministeriön verkkosivuilla ja uutiskirjeissä (tem.fi).

Lisätietoja:

Lisätietoja sivustosta saa työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskukselta: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.