Kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteystiedot

Kotouttamisen osaamiskeskus

Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO

Sähköposti: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi

Kotouttamisen osaamiskeskuksen asiantuntijat

Asiantuntijoiden sähköpostit muotoa: [email protected]

Neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen
puh. +358 2950 47117
Osaamiskeskuksen toiminnan kehittäminen ja johtaminen

Erityisasiantuntija Helena Torkko
puh. +358 2950 47695
Kotouttamisen viestintä, osaamiskeskuksen viestintä, verkkopalvelut, mediayhteydet.

Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo
puh. +358 2950 47130
Perheiden, nuorten ja lasten kotoutuminen, 3. sektori.

Erityisasiantuntija Villiina Kazi
Seuranta, tilastojen kehittäminen, tutkimuskoordinaatio.
puh. +358 2950 48272

Erityisasiantuntija Varpu Taarna
Järjestöyhteistyö, kumppanuudet.
puh. +358 46 922 6247

Erityisasiantuntija Antti Kaihovaara
Maahanmuuttajien työmarkkina-asema, työllistymispolut, tilastot.
puh. +358 2950 47125

Asiantuntija Anu Rämö
Seurantatieto, tilastot.
puh. +358 2950 47204

Viestintäharjoittelija Marianne Ronkainen

Viestinnän avustavat tehtävät.

puh. +358 2950 47212

Kotouttaminen.fi-verkkotoimitus

Erityisasiantuntija Helena Torkko
Kotouttaminen.fi-verkkopäätoimittaja, verkkoviestinnän kehittäminen, viestinnän suunnittelu ja kehittäminen, kotouttaminen.fi:tä ja sosiaalista mediaa koskevat yhteydenotot ja yhteistyö.
puh. +358 2950 47695

Hankekoordinaattori Maria Tiainen
Sylvia-hanke, TEM
Kotouttaminen.fi: Pakolaisten vastaanotto -osio, Sylvia-viestintä.
puh. +358 2950 47582

Viestintäharjoittelija Marianne Ronkainen

Viestinnän avustavat tehtävät.

puh. +358 2950 47212

 

Alueet-osiota ylläpitävät Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit. Ylläpitäjien yhteystiedot löydät osion aluekohtaisilta alasivuilta.

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen asiantuntijat

Muut työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen asiantuntijoita löydät tem.fi-sivuston henkilö- ja tehtävähaulla.