Kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteystiedot

Kotouttamisen osaamiskeskus

Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO

Sähköposti: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi

Kotouttamisen osaamiskeskuksen asiantuntijat

Asiantuntijoiden sähköpostit muotoa: [email protected]

Johtava asiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo
Perheiden, nuorten ja lasten kotoutuminen, 3. sektori.
puh. +358 2950 47130

Erityisasiantuntija Helena Torkko
Kotoutumiseen liittyvä viestintä, monikielinen viestintä ja verkko- ja digipalvelut maahan muuttaneille, osaamiskeskuksen viestintä, kotouttaminen.fi, mediayhteydet.
puh. +358 2950 47695

Erityisasiantuntija Villiina Kazi
Seuranta, tilastojen kehittäminen, tutkimuskoordinaatio.
puh. +358 2950 48272

Erityisasiantuntija Varpu Taarna
Järjestöyhteistyö, kumppanuudet.
puh. +358 46 922 6247

Erityisasiantuntija Antti Kaihovaara
Maahanmuuttajien työmarkkina-asema, työllistymispolut, tilastot.
puh. +358 2950 47125

Kotouttaminen.fi-verkkotoimitus

Erityisasiantuntija Helena Torkko
Kotouttaminen.fi-verkkopäätoimittaja, verkkoviestinnän kehittäminen, viestinnän suunnittelu ja kehittäminen, kotouttaminen.fi:tä ja sosiaalista mediaa koskevat yhteydenotot ja yhteistyö.
puh. +358 2950 47695

Hankepäällikkö Maria Tiainen
Sylvia-hanke, TEM
Kotouttaminen.fi: Pakolaisten vastaanotto -osio, Sylvia-viestintä.
puh. +358 2950 47582

Hankekoordinaattori Rita Alarinta
Sylvia-hanke, TEM
Kotouttaminen.fi: Pakolaisten vastaanotto -osio, Sylvia-viestintä.
puh. +358 2950 47087

 

Alueet-osiota ylläpitivät vuoden 2020 loppuun asti Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit. Tapahtumakalenterin ylläpitoon osallistuvat aluekoordinaattoreiden lisäksi Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen ja kotoutumisentukena.fi:n työntekijät. Ylläpitäjien yhteystiedot löydät osion aluekohtaisilta alasivuilta.

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen asiantuntijat

Muut työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen asiantuntijoita löydät tem.fi-sivuston henkilö- ja tehtävähaulla.