Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriön SIB-kokeilu työllisti yli tuhat maahanmuuttanutta

20.10.2020 13.01
Uutinen

Kokeilun tarkoituksena oli vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallin (Social Impact Bond) avulla nopeuttaa maahanmuuttaneiden työllistymistä. Vuosien 2016-2019 välillä kokeiluun osallistuneista henkilöistä lähes puolet on työllistynyt syyskuun 2020 loppuun mennessä. Tavoitteena oli nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä yhdistämällä yritykset ja työntekijät sekä räätälöimällä kotoutumiskoulutus työpaikan tarpeiden mukaan.

Kokeilu toteutettiin vuosina 2016–2019 pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Tampereen seudulla, Oulun seudulla sekä Joensuussa. Kokeiluun osallistui yhteensä 2217 maahanmuuttajaa, joista 1692 sai yli 70 päivää koulutusta. Koulutuksen suorittaneista yli 50 prosenttia työllistyi. Kaikkiaan kokeiluun osallistuneista 1034 maahanmuuttajaa on työllistynyt syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Kokeilu syntyi tarpeesta työllistää ja kotouttaa maahanmuuttajia nopeammin sekä auttaa työnantajia saamaan tarvitsemaansa työvoimaa. Eniten maahanmuuttajia työllistivät kokeilussa yritykset, jotka toimivat logistiikka-, hotelli- ja ravintola-, siivous-, rakennus-, taloushallinta- ja tietotekniikka-alalla sekä valmistavassa teollisuudessa.

Valtio maksaa yksityisille sijoittajille tulostavoitteiden toteutumisesta

Kokeilussa hyödynnettiin Social Impact Bond -mallia (SIB), joka on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. SIB-mallissa julkinen sektori määrittelee kokeilun tulostavoitteet ja maksaa vain niiden saavuttamisesta. Kokeilun toiminta rahoitetaan sijoittajien yksityisellä pääomalla, jolle valtio maksaa tuottoa, jos tulostavoitteet saavutetaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö kilpailuttaa vuosina 2021-2022 tehtävän ulkopuolisen arvion kokeilun tuloksista. Arviossa verrataan kokeiluun osallistuneiden ja vertailuryhmän verotuloja ja työttömyysetuuksia. Kokeilua pidetään valtion näkökulmasta onnistuneena, jos osallistujat maksavat enemmän veroja ja saavat vähemmän työttömyysetuutta vertailuryhmään nähden.

Lisätietoja:

Lue TEM:n uutinen 20.10.2020 Kotouttamisen SIB-kokeilu työllisti yli tuhat maahanmuuttajaa

Lue lisää maahanmuuttajien kotouttamisen SIB-hankkeesta

maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 0295 047 112

johtaja Mika Pyykkö, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, TEM, p. 0295 047 135